• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Lafarge-Holcim'e Karşı Küresel Kampanya

15 Ocak 2015'te 20'den fazla ülkedeki Lafarge ve Holcim çimento tesislerinde çalışan binlerce işçi dünyanın en büyük iki çimento şirketine karşı harekete geçti. İşçilerin talebi şu: “İşçi hakları olmadan birleşme olmaz!”

16.01.2015

Bu eylemlerle, Lafarge ile Holcim'in birleşme sırasındaki tutumuna karşı küresel bir kampanya başlatıldı. Kampanyayı Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (BWI), Avrupa İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (EFBWW) ve IndustriALL Küresel Sendika örgütlüyor.

Birleşme planının geçen yıl açıklanmasından beri, merkezleri İsviçre ve Fransa'da bulunan Holcim ve Lafarge, birleşmenin işçiler üzerindeki etkileri konusunda sendikalarla görüşmeyi ısrarla reddetti. Farklı tahminlere göre, bu yeniden yapılanma sonucunda en azından 15.000 işçi işsiz kalacak. Ne var ki şirketler birleşme süreci konusunda şeffaf ve kamuya açık davranmadı, işçilerin geleceği belirsizliğini korudu.

Sendikaların Lafarge ve Holcim'e yönelik ana talepleri şunlar:

İşletmenin elden çıkarılan bölümlerindeki işçilerin durumlarının korunacağı konusunda güvence verilmesi.
Bütün işçilerin toplu sözleşmelerinin birleşme sonucunda kurulacak şirket tarafından korunacağı hakkında güvence verilmesi.
Lafarge'ın daha önce sendikalarla kurduğu küresel düzeydeki sosyal diyalogun süreceği konusunda taahhüt verilmesi.
Bu birleşme sürecinde işçilere ve onların sendikalarına danışılması.

Brezilya, Yunanistan, Hollanda, Tayland, Nijerya ve Zimbabve'de sendikalar, birleşmenin işçileri nasıl etkileyeceği konusunda bildiriler dağıtıyorlar ve işçilerle konuşuyorlar. Çoğu işçiye birleşme süreci hakkında gerekli bilgi verilmediği için, bu görüşme ve açıklamalar, işçilerin gelecekle ilgili kaygılarını hafifletmek bakımından önem taşıyor. Lübnan, Brezilya ve Fransa gibi bir dizi ülkede sendikalar fabrikalarda işi durduruyor. Filipinler, Ürdün, Romanya ve Almanya'da sendikalar Lafarge ve Holcim fabrikalarının önünde direniş örgütlüyor. Kolombiya, Hindistan ve Sırbistan'da ise sendikalar medyanın ilgi duyduğu bu konuda basın toplantıları düzenliyor. Sendikalar talepleri karşılanana kadar eylemler düzenlemeye devam edecek.

Eylemleri desteklemek ve şirketlerin yönetimlerine baskı uygulamak için, BWI, IndustriALL ve EFBWW, LabourStart web sitesiyle birlikte, online bir kampanya başlattı.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika