• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Lesotho'da üç tekstil sendikası kadın komitesi kurdu

02.10.2014

“Güvenli bir yerde çalışmak, iyi bir ücret almak ve yeterince uyumak istiyorum.” Bu sözler, 24-25 Eylül 2014'te Maseru'da düzenlenen toplantıya katılan genç bir kadına ait.

Toplantının amacı Lesotho'da bir IndustriALL kadın komitesi kurmaktı. Ülkede yaklaşık 40.000 tekstil işçisinden 14.000 kadarı üç ayrı sendikaya bağlı. Bu sendikaların bir süre sonra birleşmesi söz konusu. Ülkedeki tekstil fabrikalarının sahipleri Güney Afrikalı ve Çinli.

Toplantıda kadınlar sorunlarını şöyle sıraladılar: tuvalet zamanının yetersizliği, çıkış kapılarının kilitli tutulması, bayılma, insan sağlığını zorlayacak aşırı üretim hedefleri öngörülmesi, cinsel taciz, bazı kadınları fahişeliğe sürükleyen çok düşük ücretler, uykuya yeterli zaman kalmaması, analık izninin yetersizliği, HIV ve AIDS.

Kadınlar Güney Afrika kökenli bir şirkete ait Springfield Manufacturing adlı bir fabrikada analık izninin iki haftadan 12 haftaya çıkarıldığından haberliydiler. Sendika müzakerelere yüzde 15 ücret artışı talebiyle başlamıştı. Sonuçta ücretlerde yüzde 8'lik bir artış elde ettiler, analık izni ise bu yılın 1 Mayıs'ından itibaren arttı. Bütün işçiler bu talebi onaylıyordu. Sendika işçilerle düzenli toplantılar yapıyor ve taleplerini öğreniyor. Fabrikada yüzde 80 kadarı kadın olmak üzere yaklaşık 1.000 işçi var. İşyeri temsilcileri arasında kadınlar da var. Fabrikada herkes sürekli işçi statüsünde. İşveren sosyal yardım olarak doğum/analık parası veriyor. Kadınlar doğum yardımını sosyal sigortanın ödemesini sağlamak için çalışma yürütüyorlar.

Maseru'daki toplantıda kurulan komiteyi koordine etmek ve IndustriALL ile bağlantıyı sağlamak üzere altı kadın seçildi. Kadın komitesi başlangıçta ayırımcılığa karşı mücadele çerçevesinde şu hedefleri hayata geçirmek için çalışacak:
• Sendikanın tüm örgüt yapılarında kadınların temsil edilmesini sağlamak 
• Fabrika düzeyinde küçük toplantılar düzenleyerek kadınların haklarını öğrenmesini sağlamak
• Kadınların özgüven kazanmasını ve bağımsız olmasını sağlamak
• Sendikalar arasında birliği sağlamak
• Genç kadınları kendilerini cinsel tacize karşı koruyacak şekilde eğitmek ve onlara hayat becerileri kazandırmak 
• Kadınları işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek
• Kadınlara HIV ve AIDS konusunda bilinç kazandıracak eğitim sağlamak.
Kadınlar, sendikaların artık sadece parasal haklarla sınırlı kalmayan sözleşmeler imzalaması gerektiğini düşünüyorlardı.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi