• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mecaplast Otomotiv Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş İşyerinde Toplu Sözleşme İmzalandı

Basın Servisi
14.06.2012

Gebze Şubemiz kapsamında toplam 375 üyemizin çalıştığı Şekerpınar-Gebze-Kocaeli'de kurulu işletmede 1.1.2012-31.12.2013 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi 13.6.2012 tarihinde imzalandı.

İmzalanan sözleşme ile ücretlere öncelikle her bir kıdem yılı için 15.-TL Kıdem Zammı uygulanmasına,  daha sonra 1. yıl için 200.-TL ücret zammı yapılmasında anlaşmaya varıldı.

Böylelikle ücretlerde ortalama % 23 oranında artış sağlanmıştır.

Sözleşmenin 2. yılında ücretler ve tüm parasal haklar yıllık enflasyon oranında artırılacaktır.

Sözleşme ile devamlılık arzetmeyen parasal haklar %17-%144 arasında, İzin, Bayram, Yakacak, Aile ve Erzak uygulamaları ise    %36 - %88 arasında artırılmıştır.
Bu dönem ayrıca  %3 oranında  “Gece Çalışma Primi” de ilk defa sözleşmede yer almıştır. Yıllık İzin ve İhbar Önellerinde de artış sağlanmıştır.

Kaynak: TİS