• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Meksika elektrik işçileri beş yıldır hâlâ direniyor

Meksika'nın orta bölgelerine elektrik sağlayan Luz y Fuerza del Centro (LyFC) adlı devlet şirketinin 44.000 çalışanı, zamanın devlet başkanı Felipe Calderón Hinojosa'nın Ekim 2009'da bir kararnameyle şirketi kapatması sonucunda, tam anlamıyla sokağa atıldı.

20.10.2014

Meksika Elektrik İşçileri Sendikası (SME) olayı mahkemeye götürme kararı aldı. Birkaç gün sonra düzenlenen yığınsal bir mitingde, sendikanın yetkili organı, hükümetin işten çıkarma tazminatı önerisini reddetti. İşçiler, tazminat yerine direnişi seçtiler.

Sendika o günden bu yana mücadele çerçevesinde mümkün olan her şeyi yaptı. Yürüyüşler, mitingler, açlık grevleri, kampanyalar ve forumlar düzenledi, müzakereler yürüttü.
Mücadelenin beşinci yılı dolayısıyla SME'nin düzenlediği forumda, birçok örgütün temsilcisi, sendikayı desteklediğini tekrarladı ve daha sonra Mexico City'nin ana meydanına doğru yürüyüşe geçildi. Sendikanın genel sekreteri Martín Esparza Flores'in ve yönetim kurulunun da katıldığı yürüyüşteki pankartta şu slogan yer alıyordu: "Doğduğumuzu görmediler, ÖLDÜĞÜMÜZÜ HİÇ GÖRMEYECEKLER." Güvencesiz çalışmaya karşı IndustriALL pankartlarının da yer aldığı forumda Jyrki Raina'nın destek mektubu okundu.
Forumda Flores, “Yasadışı kararnameden beş yıl sonra hâlâ ayaktayız, geleceğe bakıyoruz ve direniyoruz” dedi. Mücadeleye devam eden 15.000 işçi, eski LyFC işçilerine elektrik dağıtım sektöründeki şirketlerde iş bulma önerisini esas alan bir anlaşmaya varılmasını bekliyor.

Martín Esparza şöyle dedi: “Çokuluslu şirketlerin ve faşist hükümetlerin çiğnediği hukukun üstünlüğünü yeniden sağlama mücadelesini sürdüreceğiz.” 15 Ekim'de yeniden istihdam olanağı sağlanması, sendikal haklarının tanınması ve federal hükümetle varılan anlaşmanın uygulanması talebiyle yürüyüş düzenleyen elektrik işçilerinin mücadelesi beş yıldır sürüyor.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika