• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Meksika'da kadınlar yol gösteriyor

10.04.2015

IndustriALL Küresel Sendika ile Meksika maden işçilerinin sendikası Los Mineros 7 Nisan 2015'te Mexico City'de bir kadın toplantısı düzenledi.

IndustriALL Yönetim Kurulu üyesi Monica Veloso, açılışını yaptığı toplantıda, kadınların temsilinde Latin Amerika'nın öncü rol oynadığını vurguladı.

Los Mineros'un yönetici eğitim programına katılan on kadın toplantıda deneyimlerini paylaştı.

Rofomex fosfat kaya madeninde 1500 erkeğin yanı sıra beş kadın çalışıyor. Minera Peñasquito madeninde ise toplam 1579 işçiden 117'si kadın. 

Kadınlar erkeklerle aynı işleri yapıyor ve aynı ücret ve sosyal hakları alıyorlar. Ulusal asgari ücretin beş katı ücret alıyorlar. Meksika'nın kuzeyindeki serbest ticaret bölgelerinde çalışan kadınlardan daha iyi durumda oldukları kanısındalar.

Öte yandan, Meksika'da madenlerdeki çocuklu kadınlar için kreşler var, ama genellikle madenden uzak yerlerde. Kadınlar iki hafta çalışıyor, bir hafta izin yapıyorlar. Çünkü evleri işyerlerine çok uzak ve her gün işe gidip gelemiyorlar. Kamplarda insana yakışır barınma koşulları var, ama çocuklarını evlerinde annelerine bırakmaları gerekiyor.

Trinidad ve Tobago'da çelik üreten ArcelorMittal'da çalışan ve toplantıya konuk olarak katılan iki kadın işçi ise fabrikalarında kadınların eskiden sadece büro işlerinde çalıştıklarını, ama şimdi çelik ürettiklerini anlattı. Kadınlar eşdeğer iş için eşit ücret alıyorlardı. Ama hâlâ işe almada genellikle erkeklere öncelik veriliyordu. Ama sendikalar sayesinde şimdi kadınlar da işe alınıyor. Kadınlara uygulanan ayırımcılık azalmış. Uzun yıllar boyunca çok sayıda cinsel taciz olmuş. Kadınların seslerini yükseltmesi ve mücadele edebileceklerini fark etmesi zaman alıyor. 

Brezilya'da metal işçileri sendikası CUT toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele veriyor. Sendikanın politikasına göre, tepe yönetimlerine başkan, genel sekreter ya da mali sekreter olarak en az bir kadının seçilmesi gerekiyor.

Monica Veloso toplantıdan şu sonucu çıkardı: "Sendikaların yerel örgütlerinde kadınların önderlik yapması ve yer alması gerekiyor.” Kadınların daha iyi temsil edilmesi için asıl çalışma taban örgütlerinde yapılmalıdır.

Katılımcılar birbirlerinin deneyimini daha iyi bilmek ve daha da güçlenmek için bölgesel bir kadın ağı kurmaya karar verdiler.