• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Merkez Yönetim Kurulumuz Adıyaman’da

Merkez Yönetim Kurulumuz şubelerimizi ve örgütlü olduğumuz işyerlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 28 Şubat Cuma günü Merkez Yönetim Kurulumuz Adıyaman Şubemizi ve bağlı işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle biraraya geldiler.

02.03.2020

Merkez Yönetim Kurulumuzun sendikamız şubeleri ve örgütlü olduğumuz işyerlerine ziyaretleri devam ediyor. Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Sekreterimiz Salih Akduman, Genel Mali Sekreterimiz Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda ve Genel Yönetim Sekreterimiz Ünal Akbulut bu ziyaretler kapsamında 28 Şubat Cuma günü Adıyaman Şubemizdeydiler.

Merkez Yönetim Kurulumuzun ziyaretinde Adıyaman Şube Yöneticilerimiz, bölgede çalışan temsilci ve baştemsilci üyelerimiz eşlik etti. Petrol-İş Heyeti ilk olarak TPAO Bölge Müdürlüğü’ne bağlı mühendislik bölümünde çalıştırılmaksızın bekletilen arkadaşlarımızla biraraya geldiler. Buradaki toplantıda üyelerimizin sorunları ve bu sorunlar karşısında atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ikinci bölümü TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne oldu. Burada TPAO Adıyaman Bölge Müdürü Hikmet Aslandere ile sendikamız heyeti arasında bölgedeki çalışma koşulları, Petrol-İş ile TPAO arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Merkez Yöneticilerimizin son ziyareti ise yine TPAO’ya bağlı Şambayat Üretim Kampı’na oldu. Burada üyelerimizle çalışma alanlarında biraraya gelen merkez yöneticilerimiz, hem ilk ağızdan üyelerimizin sorunları ve taleplerini dinleme fırsatı buldular hem de çalışma ortamlarını gözlemlediler.

Genel Merkez Yöneticilerimiz bu ziyaretler ve yapılan toplantılar ile hem üyelerimizle tanışma, hem de sendikanın yeni dönemde izleyeceği politikalar ile emekçinin gündemini oluşturan konular hakkında Petrol-İş’in alacağı tavrı anlatıyor. Üyelerimiz de işyerlerinde yaşadıkları sorunları, sendikalarından beklentilerini ilk ağızdan sendika yönetimine iletmiş oluyor.