• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZDAN AÇIKLAMA!

Merkez Yönetim Kurulumuz Tüpraş sözleşme sürecinde gelinen aşama ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

22.05.2019

 

Kamuoyuna,

Ülke ekonomisi ve sanayisi için atfettiği  büyüklük ve anlamı yanı sıra Tüpraş'ı, bugünlere getiren endüstriyel ilişkiler özel örnekliğinin,  bir paydası ve parçası olarak gurur duyduğumuzu, her zaman açıkça ifade etmekteyiz.

Bugüne kadar 11 toplu iş sözleşmesi müzakeresi yapılmış ve bunlardan  8 oturumda her hangi bir maddede mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen,   Petrol-İş Sendikası 70 yıla yaklaşan mücadele geleneği ve endüstriyel ilişkilerdeki düzenleyici rolü içinde hareket etmeye devam etmiş ve sürecin başından beri masada ortak bir akılla uzlaşı sağlanması yolundaki çabalarını bugüne kadar devam ettirmiştir.

Sendikamızın masada müzakerelerden kaçındığı yönündeki beyanlar, gerçeği yansıtmamaktadır.  Bu durum Tüpraş adına masada oturan heyetin de inkar edemeyeceği açık bir gerçekliktir. 

Bu kapsamda;

- 13.05.2019 tarihinde yapılan 2. Tarafsız Arabulucu toplantısında  Prof. Yusuf Bayraktutan nezdinde Tüpraş işverenliğine iletilen teklifimiz yok sayılarak halen  uzlaşmaz taraf olarak sendikamızın gösterilmesine yönelik tutumları, müzakere ahlak ve etiğine uygun bulmadığımızı belirtmek zorundayız.

- Tüpraş işverenin ısrarla müzakere edilmediğini iddia ettiği 3 madde, süreç boyunca yapılan 11 toplantıda defalarca görüşülmüştür. Buradaki sorun, bahse konu maddelerin müzakere edilmemesi değil, bu taleplerin sendikamızca kabul edilmemiş olmasıdır.
Petrol-İş Sendikası olarak bu noktaya gelinceye kadar ki  tüm çabalarımız ve  ortak akılla toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütme irademiz ortadayken, masada ve sahada ahlak ve etik ilkelere aykırı davrandığımız  iddiaları kabul edilemez.

Tüpraş heyetinde bulunan yetkilileri, 13.05.2019 tarihinde Resmi Arabulucu Prof. Yusuf Bayraktutan nezdinde yapılan  teklifler üzerinden ilerleme anlayışı ile toplu iş sözleşmesi müzakerelerinine katılmaya, görüşmeleri yürütmeye ve ortak akılla toplu iş sözleşmesi  sonuçlandırmaya davet ediyoruz.

Çalışma barışının karşılıklı güven ve anlayışla tesis edileceği gerçeği dikkate alınarak, atılacak her olumlu adıma, olumlu bir adımla karşılık vereceğimizin bilinmesini isteriz.

Saygı ile duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

 

ÜRETİMDEKİ MİLYONLARCA EMEKÇİ KORUNMALI GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Korona Virüs salgını, giderek toplumsal ve ekonomik sonuçları ağırlaşan büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu salgına karşı, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını seferber etmesi, halkımızın da bu seferberliğe katılması ve dayanışma içerisinde olması zorunludur. Nitekim bu bilinçle, ülkemizde Korona Virüs vakasının tespit edildiği 10 Mart gününden itibaren başta sağlıkçılarımız olmak üzere yoğun bir çaba göstermekte, devlet kamu sektöründe bazı önlemler ...
devamı