• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İŞ MEVZUATINA GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARI

4857 Sayılı İş Kanunu'nunda öngörülen para cezaları, idari para cezaları olup ilgili Bölge Müdürlerince uygulanmaktadır.

Diğer kanunlarda (854, 5953, 2821, 2822 Sayılı Kanunlar) öngörülen para cezaları ise Cumhuriyet Savcılıklarınca uygulanmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu'nunda öngörülen para cezaları, idari para cezaları olup ilgili Bölge Müdürlerince uygulanmaktadır.

Diğer kanunlarda (854, 5953, 2821, 2822 Sayılı Kanunlar) öngörülen para cezaları ise Cumhuriyet Savcılıklarınca uygulanmaktadır.

  4857 Sayılı İş Kanununa göre uygulanacak para cezaları

  854 Sayılı Deniz İş Kanununa göre uygulanacak para cezaları

  5953 Sayılı Basın İş Kanununa göre uygulanacak para cezaları

  2821 Sayılı Sendikalar Kanununa göre uygulanacak para cezaları

  2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa göre uygulanacak para cezaları