• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Micron Italia'da işten atmalara karşı İtalyan sendikalarının ortak eylemi

  İtalya'da IndustriALL üyesi sendikalar (FIM, FIOM ve UILM), devlet kurumlarını uyarmak ve merkezi ABD'de bulunan ana şirketi görüşmelere katmak amacıyla, ortak protesto eylemleri düzenliyor.

Dış İlişkiler Servisi
21.03.2014

Sendikaların talebi üzerine, 20 Ocak'ta, Ekonomik Gelişme Bakanlığı'nda, ulusal sendikalar ile şirketteki sendika temsilcileri ve Micron İtalya yönetimi arasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda şirket bütün işyerleriyle ilgili olarak planladığı kısıntıları açıkladı ve istihdamın kısılması konusunda yasanın öngördüğü danışma prosedürünü 21 Ocak itibariyle hemen başlattı.

Nisan 2013'ten Ocak 2014'e kadar çokuluslu grup işgücünü 3.200'den 1.028'e düşürdü. 2013'te, ayrıca, şirket, işgücünde yüzde 5 kısıntı öngören bir başka yeniden yapılanma planı açıkladı. Buna göre en yoğun işten çıkarmalar, işgücünde yüzde 40 kısıntıya varacak ölçüde, İtalya için öngörülmüş.

Grubun İtalya'daki varlığını riske sokan bu son plan, ilgili sendikalarla başlangıçta görüşülmemişti. Şirketin planları, İtalya'da istihdam üzerinde ağır bir etki yaratacak ve sanayi sektöründe küçülmeye yol açacak. Böylesi bir girişim özellikle Micron gibi yüksek teknolojili bir şirkette sancılı sonuçlar doğurur. Şirkette nerdeyse tümüyle üniversite ve daha yüksek düzeyde öğrenim görmüş kişiler istihdam ediliyor ve bu kişilerin büyük bölümü 50 yaşın altında.

Sendikalar bir yandan bütün ülkede protesto eylemleri ve grevler örgütlerken, bir yandan da merkezi ABD'de bulunan çokuluslu Micron Technology, Inc adlı şirketin üst düzey yöneticileriyle acilen görüşebilmek için çaba harcıyor. Şirket şimdiye kadar sendikaların temsilcileriyle görüşmeyi reddetti.

FIM, FIOM ve UILM'nin yönetimleri yaptıkları ortak açıklamada şöyle dedi:

“Micron sorumluluktan kaçamaz; İtalya'daki fabrikaları için bir toparlanma planıyla birlikte, istihdamın yeniden düzenlenmesi ve sürdürülmesiyle ilgili bir sosyal plan getirmelidir.”

Ortak açıklama şöyle devam ediyor: “Kamuoyuna ve devlet kurumlarına sorunumuzu götürmek ve teknolojik düzeyi yüksek bu sektörlere ilgi gösterilmesini, ülkemiz sanayisinin geleceğini koruyacak ve yatırımları teşvik edecek tüm önlemlerin alınmasını sağlamak istiyoruz.”

IndustriALL Küresel Sendika FIM, FIOM ve UILM'ye gönderdiği dayanışma mesajında, Micron Semiconductor Italia'nın imalat ve araştırma işyerlerindeki sendikaların mücadelesini tümüyle desteklediğini dile getirdi.