• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mısır'da sendikaların geçinmeye yetecek ücret mücadelesi

Mısır'da sendikalar geçinmeye yetecek ücret mücadelesini örgütlenmede en önemli konulardan biri olarak görüyor. Ücretlerin mevcut yapısında tam bir keşmekeş hâkim. Aynı işi yapan işçilerden bazıları diğerlerinden çok daha az ücret alıyor. IndustriALL, bağımsız sendikalarla birlikte, Mısır'da daha yüksek ücret için mücadele verebilen sanayi federasyonları kurmak amacıyla çalışıyor.

19.09.2014

Geçinmeye yetecek ücret Mısır'da hayati bir sorun. Özellikle hazır giyim sektöründe, sözgelimi işçilerin 7 aydır ücretlerini alamadığı fabrikalar var. Kahire'de 7-8 Eylül günlerinde IndustriALL'un düzenlediği atölye çalışmasına, IndustriALL üyesi ya da üye adayı bağımsız sanayi sendikalarından temsilciler katıldı.

Mısır'da son yıllarda asgari ücreti artırma talepleri ülkenin her yerinde onlarca greve ve sendikal eyleme yol açtı. 2006 yılındaki bir grevde, Mahalla tekstil fabrikasındaki işçiler asgari ücretin 1.200 Mısır lirasına (166 dolar) çıkarılmasını talep ettiler. 2010'da Mısır'da bir mahkeme, asgari ücretin 1.200 Mısır lirasına çıkarılmasına karar verdi, ama hükümet bu kararı uygulamadı.

İşçilerin mücadelelerinin ve sendikal eylemlerinin sonucunda, bu yıl Mısır Bakanlar Kurulu sonunda kamu sektörü için yeni asgari ücretin 1.200 Mısır lirası olmasına karar verdi. Ne var ki sendikalar açısından hükümet karar vermekte çok geç kalmıştı. Şimdi sendikalar fiyat artışlarını ve artan hayat pahalılığını dikkate alan daha yüksek bir asgari ücret talep ediyor. Ayrıca, hükümet kararı, özel sektörde çalışanlar dahil, milyonlarca işçiyi yeni asgari ücretin kapsamı dışında tutuyor.

Toplantıya katılan Tunus sendikalarından bir temsilci, kadın işçilerin haklarının iyileştirilmesi talebinin kadın işçileri nasıl harekete geçirdiğini anlattı. Tunus deneyimi, hükümetin ya da mahkemelerin ücretleri artırmasını beklemekten çok, bu konuda toplu sözleşmelere ağırlık veriyor.

Ulusal bir sendika koordinasyon komitesi kurma kararı alındı

Toplantıda, Mısır sendikaları, geçinmeye yetecek ücret konusunda tutum belirlemek ve ulusal bir kampanya yürütmek üzere ulusal bir sendika koordinasyon komitesi kurma kararı aldı. Toplantıya katılan delegeler, Tunus'ta olduğu gibi, sektör düzeyinde toplu pazarlık kapasitesini geliştirmenin ücretleri artırma konusunda en etkin strateji olduğu sonucuna vardılar. 

Bu ise gerekli toplu sözleşme yapılarını kurmayı ve müzakere edilecek işveren taraflarını belirlemeyi gerektiriyor ve iş yasasında yapılacak değişiklikler bağlamında ele alınması gereken önemli bir konu. Özellikle kadınların ağır bastığı işlerde, kadınları toplu pazarlığa entegre etmek ve ücrette eşitliği ve kadın emeğine gereken değerin verilmesini sağlamak için çaba harcanacak.

Sendikalar hükümete yönelik asgari ücreti artırma mücadelesini de sürdürecek.

Kaynak: IndustriALL Küresel Sendika