• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Mısır'da İş Yasası Taslağı Parlamento'da

Dış İlişkiler Servisi
21.02.2012

Mısır'ı sarsan Halk Devrimi'nden bir yıl kadar sonra, sendikal özgürlükler ve bağımsız sendikaların oluşumuyla ilgili yasa konusunda ülkede bir umut ışığı belirdi. Sendikal Özgürlüklerle İlgili Yasa Taslağı 8 Şubat'ta Mısır parlamentosunun Halk Meclisi'ne sunuldu.

Mısır Demokratik İşçi Kongresi (EDLC) ile Sendika ve İşçi Hizmetleri Merkezi (CTUWS) yöneticilerine yasa için aylarca vaatte bulunulmasının ardından, Halk Meclisi'nin seçimlerden sonra açılışının ikinci haftasında taslak parlamentoya sunuldu.

Kabul edildiği takdirde, yasa, Mısır'ın onaylamış bulunduğu temel ILO sözleşmelerinin birçoğunu yasalaştırmış olacak. Mısır'ın onayladığı bu sözleşmeler, Mübarek rejiminin baskı yasaları ve kararnameleri, daha sonra da Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi yüzünden uygulanamamıştı. Sürekli Devrim Partisi milletvekili Abul Ez Al-Hariri'nin yasanın savunulmasına öncülük ettiği söyleniyor.

Çalışma Bakanı Ahmed Hasan El-Borai tarafından hazırlanan yasa taslağı, üç tarafın temsil edildiği Mısır İşgücü Komitesi'nin toplantılarında görüşülmüştü. Daha sonra, bu konuda suskunluğunu koruyan Yüksek Askeri Konsey'e sunuldu.

Şimdi yasa taslağı parlamentoda Öneriler ve Şikâyetler Komitesi'ne ve daha sonra da İşgücü ve Yasama komitelerine gidecek.

Yasa örgütlenme özgürlüğünü hak olarak güvence altına alacak ve bağımsız sendikaların faaliyetlerine olanak sağlayacak. Mısır'da diğer önemli bir tartışma konusu ise etkin bir asgari ücret politikası benimsenmesi, geçici işçilere sürekli statü sağlanması ve oturma eylemleri, gösteriler ve ifade özgürlüğünün diğer biçimleri üzerindeki yasakların ve cezaların kaldırılması.

“Mısır halkının -özellikle işçi gruplarının- ayaklanıp özgürlüklerini talep etmesinin üzerinden bir yıl geçti” diyen ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda yasa taslağı konusunda şunu vurguladı: “Sendikal özgürlüklerle ilgili yasa taslağı bizleri umutlandırdı. Küresel çalışma standartlarıyla tam bir uygunluk içinde olacak bir Mısır iş yasasına destek vermeyi düşünüyoruz.”

 

Mısır'da Elektrik Enerjisi İşçileri Sendikası'nın Yeniden Doğuşu

   

Kahire'nin bir sanayi bölgesi olan 6 Ekim Şehri'nden Nil Deltası'nın ortasında büyük bir sanayi ve tarım şehri olan kuzeydeki El-Mahalla El-Kubra'ya arabayla yolculuk Mısır'ın karman çorman yollarında o kadar hızlı gitmemize rağmen iki buçuk saati buldu. Mahalla asıl tekstil sanayisiyle tanınıyor ve Mısır'ın kamu sektöründeki en büyük tekstil (iplik ve dokuma) şirketi Misr Spinning and Weaving Company burada bulunuyor.

El-Mahalla El-Kubra sendikal ve politik mücadelesiyle de ünlü. 6 Nisan 2008'de, şehir, Başkan Hüsnü Mubarek'in seçim sonuçlarını protesto eden yığınsal gösterilere sahne oldu. Şehir sakinleri seçimlere hile karıştığını öne sürdüler ve ücretlerin artırılmasını istediler. Güvenlik güçlerine protestocuları ezme emri verildi.

   

25 Ocak 2011 gösterilerinin çağrısını yapan hareket, Mahalla'da daha önce verilen bu mücadeleye atıfla “6 Nisan” adını aldı. Geçen hafta 3 Şubat'ta şehir bir başka sendikal olaya, Bağımsız Elektrik ve Enerji İşçileri Sendikası'nın ilk kongresine sahne oldu.

Vasıflı ve vasıfsız işçilerin yanı sıra teknisyenlerin de içinde yer aldığı 50.000 üyeyi temsil eden Kongre, ülkede bir yıl süren bağımsız ve demokratik bir sendika kurma mücadelesinden sonra yapılıyordu. Hem de nasıl demokratikti!

Her iki ya da üç dakikada bir ad okunarak oy kullanılıyordu. Öneriler, karşı öneriler ve değişiklik önergeleri kürsüden yüksek sesle açıklanıyordu. Kongre hep bir kaosun eşiğindeymiş izlenimi veriyordu. 200 küsur delege bir salona tıkış tıkış doluşmuştu. Mısır'ın her bölgesindeki devlet elektrik enerjisi işletmelerinden temsilciler vardı.

   

Salonun her köşesinde, “Yaşasın elektrik işçileri! Yaşasın elektrik işçilerinin mücadelesi!” sloganları çınlıyordu. Kongre tutkulu ve gürültülü olduğu kadar neşeli ve verimliydi de. Delegeler anatüzük üzerinde tartıştılar ve karara vardılar.

Aidat ayda üç Mısır lirası olarak belirlendi. Aidat gelirinin yüzde 10'u sendika genel merkezine gönderilecek, geriye kalan yüzde 90 ise yerel sendikal örgütte kalacak. Sendikanın hizmetlerinden ayırım gözetmeksizin bütün üyeler yararlanacak. Sendikanın yapacağı önemli projeler ya da yatırımlarda işçi denetimi konusu uzun uzun tartışıldı. Sendika yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmeyecek. Sendikanın hesaplarına her kongre delegesi her zaman ulaşabilecek.

Kongreye katılan ve bir konuşma yapan ICEM Ortadoğu/Kuzey Afrika Bölgesi İrtibat Sorumlusu Jim Catterson toplantıdaki coşkuyu ve tartışmayı inanılmaz buldu. Kongrede gerçekten yeni bir örgüt doğdu. Sendikanın Mısır Bağımsız Sendikalar Federasyonu'na (EFITU) üyeliği onaylandı. Federasyon da ilk kongresini Kahire'de daha bir hafta önce yapmıştı.