• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğünde Çalışan Petrol-İş Üyeleri Uyarı Eylemi Yaptı

26.11.2012

Ankara Şubemiz MKE Barutsa Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği, ücret dengesizlikleri ve taşeronlaştırmaya karşı üç gün üst üste yemek boykotu yaptı.

Ankara Şube Başkan'ımızın konuyla ilgili basın açıklamasının tam metnini veriyoruz.

Savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü işyerindeki sorunlarımız, her yıl bir önceki dönemden daha ağır hale gelmektedir. Bu işyerindeki sorunlarımızın temelini işçi sağlığı ve güvenliği, ücret dengesizlikleri ve taşeronlaşma oluşturmaktadır. 

Oysa işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak ve işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için tedbir almakla yükümlüdür. İşverenin işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlamak, kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike oluşturanları veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve teknolojinin gereklerine göre tehlike ve riskleri azaltan alet ve edevatla değiştirmesi gerekmektedir. İş kazalarını önlemek üzere gereken tedbirlerin alınması, uygun araçların bulundurulması ve diğer iş güvenliği tedbirlerinin devamlı suretle izlenmesi şarttır.

Ancak bu işyerinin üretim binaları ve işyerinde kullanılan alet edevat ve makineler son derece eski olduğu için bu durum işyerinde çalışan üyelerimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokmaktadır. İşyerindeki yemekhaneler, soyunma yerleri, lavabolar, tuvaletlerin hijyenik olmayan koşulları; çalışanların sağlığını etkilediği gibi bu yerler insan onuruna yakışmayacak bir görünüm sergilemektedir.

Bir başka sorunumuz, ücret dengesizlikleridir. Ücretlerde dengesizlikler giderilmeli, kıdem zamları verilmeli, giderek yaygınlaşan hizmet alımlarından vazgeçilmeli, aynı kurum içinde çalışanların ücretlerinin ayrım gözetmeden yaşanabilir makul bir seviyeye çekilmesi  sağlanmalıdır.

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü, içindeki mevcut sorunlarımızın çözümü için çağrıda bulunduğumuz MKE Genel Müdürlüğü yetkilileri tabiri caizse suçu birbirlerine atmaktadır. Yukarıda özet olarak belirttiğimiz sorunlarımız, bu fabrika yöneticileri tarafından da gayet iyi bilinmektedir. Bizler sorunun yetkili makamlar arasında etkin bir koordinasyonla çözüleceğine inanıyoruz ve bu konuda derhal adım atılmasını bekliyoruz.

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü işyerimiz, sendikamızın örgütlü olduğu en eski ve köklü işyerlerimizdendir. Burada çalışma ilişkileri, uzun yıllardır huzur ve barış içinde sürdürülmüştür. Bizler adaletli bir çözüm talebimizi, karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözme isteğindeyiz. İşyerinde çalışma barışının ancak bu şekilde korunacağına inanmaktayız.

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü yöneticilerinden taleplerimizi dikkate almalarını ve sağduyulu davranarak sorunlarımıza çözüm getirmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla
Petrol-İş Sendikası Ankara Şube
Yönetim Kurulu Adına
Şuayip GÜL
Başkan

Kaynak: Ankara Şubesi