• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Batman Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu yapıldı:

MUSTAFA MESUT TEKİK YENİDEN BAŞKAN

Petrol-İş Sendikası Batman Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu 7 Temmuz Pazar günü şube konferans salonunda yapıldı.  Kongre sonunda  tek liste gidilen seçimde şube başkanı Mustafa Mesut Tekik güven tazelerken, başkan yardımcılıklarına Sertip Özdemir ve Şehmuz Kaygusuz(mali) getirildi. Denetim ve disiplin kuruluna seçilen iki kadın sendikanın toplumsal cinsiyet politikalarına ilişkin umut yarattı.

Basın servisi
08.07.2013

Pazar günü 10.00'da başlayan şube kongresine  Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, Genel Setreterimiz Ali Ufuk Yaşar, Mali Setreterimiz İbrahim Doğangül, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen, Genel Yönetim Sekterimiz Ahmet Kabaca'nın yanı sıra sendikamız şube başkanları, Batman Belediye Başkan Yardımcısı Gülistan Akel,  BDP ve HDK yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, delegeler ve basın katıldı. 

Petrol-İş Batman Şube Başkanımız Mustafa Mesut Tekik kongrenin açılış konuşmasında  dünyada ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere değindikten sonra,  yüzyıllardır özgürlük arayışı içersinde olan Kürt ulusunun kardeşlik, eşitlik, özgürlük için çok büyük bir sınavı başarıyla geçtiklerine vurgu yaptıktan sonra, Türkiye'deki bütün halklarla  ortak yaşamak için bir proje başlatıldığını belirterek şöyle devam etti:  “Kürt halkı ve onun buradaki dinamikleri barış istiyor. Kürt halkı ve onun politik dinamikleri,  21. yüzyılda kendi anadiliyle, kültürüyle ve bölgedeki bütün halklarla barış içinde ve özgür bir biçimde yaşamak istiyor. ”

Konuşmasında bölgede yaşanan savaşla işçi sınıfı mücadelesi arasındaki ilişkiye de değinen Tekik, savaşların ölüm ve katliamlara yol açarak sevdiklerimizi bizden ayırmasının dışında ekonomik yıkım da getirdiğine vurgu yaptıktan sonra “AKP Hükümeti birçok icraatte bulundu.  Ama  tümüyle olumsuz yak­laştığı tek sınıfın işçi sınıfı olduğunu söyleyebiliriz. İşçi sı­nıfı 30 yıl öncesine göre şu anda çok gerilmiş durumda" dedi.

Daha sonra divan başkanlığı seçimlerine gidildi.  Divan Başkanlığına Genel Başkanımız Mustafa ÖZTAŞKIN  seçilirken, Divan Başkan Yardımcılıklarını da  Trakya Şube Başkanımız Turgut DÜŞOVA, Kocaeli Şube Başkanımız Salih AKDUMAN, Ankara Şube Başkanımız Şuayip GÜL Adana Şube Başkanımız Abdulmecit DÖNMEZ yürüttüler...

Değerlere sıkı sıkı bağlıyız

Divan seçiminden sonra  Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın söz alarak  demokrasi, eşitlik, özgürlük ve barışın sendikal mücadelenin olmazsa olmaz dört temel kavramı olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi : “Bir ülkede sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmişlik düzeyi ve bunları kullanabilme ölçütleri, hatta sendikaların varlığı ve geleceği o ülkenin yönetiminin demokratik olması, eşitlikçi, özgürlükçü ve barışçıl politikalar izlemesiyle doğrudan ilişkilidir. Bir ülkede demokrasi, barış ve  özgürlükler yoksa o ülkede sendikal mücadeleden, işçi hak ve özgürlüklerinden bahsedilemez. Petrol-İş’i Petrol-İş yapan o’nu Türkiye sendikal hareketinin en önemli sendikalarından birini yapan, bu değerlere sıkı sıkıya bağlılığımızdır”

Barış türküleri söylemek istiyoruz

30 yıldan bu yana sürdürülen savaş ortamına da değinen genel başkanımız bu süreçte on binlerce insanımızı yitirdiğimize, yeni acılar çekmemek için barış sürecini desteklememiz gerektiğine de vurgu yaparak “ Barışı da demokrasi de eşitliği de özgürlüğü de dün olduğu gibi bugün de yarın da savunacağız. Toplumsal barışın önünde en büyük engel olarak gördüğümüz Kürt sorununu ülkemizin bütünlüğü korunarak, barışçıl ve demokratik yöntemlerle eşitlik temelinde çözülmesini yıllardır savunduk, savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de barışın,  demokratikleşmeden ayrı düşünülemeyeceğini belirten  Öztaşkın, “Demokratikleşmeyle Kürt sorunun çözümü ve barış süreci birbirinden ayrılamaz.  Gezi parkı direnişçilerine Türkiye’nin dört bir tarafında uygulanan şiddet ve yaşanan ölümler ile Lice karakol yapımına karşı çıkan köylülere uygulanan şiddet sonucu yaşanan ölümler Türkiye’nin demokratikleştiğini mi yoksa otoriterleştirildiğini gösteren en önemli örneklerdir.  Ama biz çocuklarımızın ölmesini ve gözyaşı dökmeyi istemiyoruz. Biz kardeşlik ve barış türkülerini söylemek istiyoruz.” dedi.

Denetim ve disiplinde iki kadın

Daha sonra delegelerin konuşmalarına geçildi. 150 delegenin oy kullandığı seçimlerde tek liste oylandı. Mustafa Mesut Tekik yeniden Batman Şube Başkanlığı'na seçilirken  başkan yardımcılıklarına  Sertip Özdemir,  Şehmuz Kaygusuz (mali)  getirildi.

Mehmet Emin Kapuci, Kemal Boral şube yönetim kurulu üyeliklerini paylaşırken,  Denetim Kurulu üyeliklerine Deniz Aydemir, Yalçın Orhan, Ömer Yaşar, Disiplin Kurulu üyeliklerine de  Figen Turan, Hasan Dursun, İsa Rüzgar seçildi.

Şube denetim kurulu ve disiplin kurulu başkanlıklarına iki kadının getirilmesi şubenin toplumsal cinsiyet politikaları konusunda attığı önemli ve olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: Batman Şube