• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Nail Hoca'yı Unutmayacağız...

NAİL SATLIGAN'I KAYBETTİK

Ülkemizin saygın aydınlarından, sermaye, kriz ve birikim üzerine çalışmalarıyla bu alandaki literatüre önemli katkılarda bulunmuş iktisatçı-yazar Nail Satlıgan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

29.04.2013

Nail Hoca, Petrol-İş Yıllıkları'na katkıda bulunmuş ve kapitalizmin krizi üzerine yaptığı analizlerle tüm ömrü boyunca işçi sınıfı mücadelesinin yükseltilmesi için üretmişti. Nail Hoca, Petrol-İş'in '93-'94 Yıllığı için kaleme aldığı “Dünya Kapitalizmi: Bunalımı Bitirmeyen Toparlama” başlıklı makalesini, bugün daha da derinleşen kapitalizmin buhranına ilişkin işçi sınıfı cephesinden hâlâ güncelliğini koruyan şu tespitlerle bitiriyordu:

“Kapitalizmin mantığı, daha az kârla üretim yapmaktansa daha az üretmeye dayattığı içindir ki bir yanda, çalışmak isteyen on milyonlarca insan iş bulamazken öbür yanda, henüz işlerinden olmayanlar, gitgide daha ağır, baskıcı ve elverişsiz çalışma koşullarına boyun eğmek zorunda kalmaktadırlar. Emek dünyasını tehdit eden bu iktisadi gelişmenin siyasal-toplumsal yansıması, insanlığın bu güne kadar elde etmiş olduğu bütün kazanımların en tutarlı koruyucusu ve potansiyel sürdürücüsü olan toplumsal sınıfın, işçi sınıfının, uğradığı örgütsel çözülme ve gerileme sürecidir. Bu yüzden, azamî kâr mantığının aşılması, yalnız sosyoekonomik bir sorun olarak değil, bir özgürlük sorunu olarak da bütün yakıcılığıyla gündemdedir.”

2013 1 Mayısı'nın hemen öncesinde 28 Nisan günü yitirdiğimiz Nail Satlıgan, Ahmet Tonak ve Sungur Savran ile birlikte “Kapital'in İzinde” adlı kitabı hazırlamıştı. Kapital'in Almanca aslından Türkçe'ye çevrilmesinde büyük emeği olan Nail Hoca, Marksist İktisat El Kitabı, Çizgilerle Komünist Manifesto, Kapital: Ekonomik Politiğin Eleştirisi, Marx’ın Kapital’i, Marksist İktisat Teorisi gibi birçok kitabın çevirisini de yapmıştı.

Ürettiği makaleler, verdiği dersler ve kitaplarıyla işçi sınıfı mücadelesine yol göstermiş olan Nail Hoca'yı unutmayacağımızı belirtiyor, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.