• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Nijerya petrol sendikaları taşeron işçiliğine karşı mücadele veriyor

12.04.2013

 

Nijerya'da petrol ve gaz sektöründeki IndustriALL üyesi sendikalar güvencesiz çalışma sorununu görüşmek üzere bir araya geldi. Ülkede yasaların yetersizliği, yüksek işsizlik, politik kayırmalar ve çözüme yönelik politik irade yokluğu nedeniyle güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor.

Nijerya'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren Nupeng ve Pengassan güvencesiz çalışma sorununa yönelik stratejileri görüşmek üzere bir araya geldi. Her iki örgüt de soruna yaklaşımda örgütlenmeye ve işçiler arasında birliğin sağlanmasına ağırlık veriyor.

Sendikalar, işverenler arasında, kârı azamiye çıkarmak, işgücü maliyetlerini kısmak ve işçileri sendikalaşma hakkından yoksun kılmak amacıyla sürekli işleri güvencesiz istihdama dönüştürme eğiliminin tehlikeli bir tırmanışa geçtiğini vurguladı.

Her iki örgüt de, güvencesiz işçileri örgütlemenin, sürekli ve güvencesiz işçiler arasında eşit işe eşit ücret ortak anlayışını yerleştirmenin yanı sıra, bu konuda Nijerya'daki diğer sendikalarla dayanışma içinde çalışma yürütmenin ve uluislararası düzeyi dikkate almanın önemi üzerinde de mutabakata vardı.

İki sendika önümüzdeki altı ay boyunca yürütülecek kampanyanın eylem planını da oluşturdu. Eylem planı bilgi toplanmasını, üye kazanma çalışmalarını, bilinçlendirme etkinliklerini ve hükümetle üst düzey toplantılar yapılmasını kapsıyor.

IndustriALL Proje Koordinatörü Augustine Adokou, petrol ve gaz sektöründeki güvencesiz işçileri örgütlemeyi de içeren kampanya çalışmalarının, IndustriALL'un bu alandaki küresel etkinliklerine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi