• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Basın Açıklaması... Basın Açıklaması...

NİTRATLI GÜBRE SATIŞ YASAĞI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Gübre sektörünü ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek olan nitratlı gübre satış yasağı kararı, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayacak şekilde gözden geçirilmelidir.

10.06.2016

09 Haziran 2016 tarihinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sn. Faruk ÇELİK; nitratlı gübre satışının, terör örgütlerinin patlayıcı yapımında kullanmaları sebebiyle tamamen durdurulduğunu açıklamıştır. Bu durumun, tarım sektöründe ve gübre üreticilerinde karşılığının ne olacağı ile ilgili çekincelerimiz bulunmaktadır.

Terör örgütlerinin el yapımı patlayıcıların etkisini artırmak amacıyla sıklıkla kullandıkları nitratlı gübrenin, satışına denetim getirilmesini, terör örgütlerinin nitratlı gübreyi elde edebilmesini önlemek noktasında gerekli önlemlerin alınmasını destekliyor ve bombalı terör faaliyetlerinin azaltılması hususunda faydalı olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, nitratlı gübre satışının tamamen durdurulmasının doğuracağı sonuçlarla; ülkemizdeki tarıma ciddi darbe vurması ve gübre fabrikalarının üretimi durdurarak istihdamda daralmaya gitmesinin, terörün ekmeğine yağ sürecek farklı yan etkiler olabileceğini değerlendiriyoruz.

Sayın Çelik'in de açıklamasında belirttiği gibi, ülkemizde kullanılan toplam gübrenin yaklaşık üçte biri nitratlı gübredir. Bu kadar yoğun kullanılan nitratlı gübrenin yerine ikame edilecek alternatiflerinin hazırlanmadan alınmış olan bu karar, tarım ürünlerinde ciddi bir verimsizliğe yol açarak, tarım sektörünü olumsuz etkileyecektir. Ülkemizde, işsizlik oranları ile başı çeken doğu ve güneydoğu illerimiz, bu olumsuz durumdan daha da zarar görecektir. Terör örgütlerinin istediği de zaten budur.

Ayrıca; ülkemiz gübre sektörü, halihazırda yoğun bir ithalat baskısı ile karşıya karşıya bulunmakta ve artan ucuz-kalitesiz gübre ithalatı nedeniyle üretim artışı çok kısıtlı seviyelerde gerçekleşmektedir. 2015 yılında 3,7 milyon ton gübre üretimi gerçekleştirilmiş, buna karşın 2,7 milyon ton gübre ithal edilmiştir. 2015 yılında gübre ihracatı ise ancak 245 bin ton seviyesinde yapılmıştır.

Dolayısıyla zaten iç talebi karşılamakta yetersiz kalan gübre üretimi, alınan bu karardan olumsuz etkilenecek ve alınan bu önlemin uzaması halinde nitratlı gübrelerde var olan üretim kapasiteleri tasfiye sürecine girebilecektir.

Giderek ithalata bağımlı hale gelen gübre sektöründe üretimi baltalayacak böylesi kararlar daha hassas bir şekilde alınmalıdır. Gübre üreticilerinden fabrikalarda çalışan işçilere, tarlasında verimli mahsul için nitratlı gübre kullanan çiftçisinden bayilere geniş bir kesimi olumsuz etkileyecek karar, yeniden değerlendirilmeli, nitratlı gübrenin terör örgütlerinin eline geçmesini önlemek adına farklı tedbirler geliştirilmelidir.

Basına ve Kamuoyuna duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu