• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Nükleer Enerji Üzerine

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Bölge Ağı'nın (RETUNSEE) Mart 2011'de Bükreş'te (Romanya) yaptığı 2. Kongre'de kabul edilen "Nükleer Enerji Üzerine" belgesini yayımlıyoruz.

20.03.2011

Nükleer enerjiden yenilenebilir enerji kaynaklarına

Nükleer enerjinin güvenli ve temiz olduğu yönündeki tehlikeli varsayımı Fukuşima felaketi trajik bir şekilde çürüttü. Yaşanan felaket, güvenli nükleer enerji diye bir şeyin olmadığını kanıtladı ve nükleer kirliliğin görünmez olmasının temiz olması anlamına gelmediğini gösterdi. Nükleer enerji doğası gereği güvenli değildir.

Nükleer sanayi çevreleri bu tür şeylerin modern reaktörlerde olmayacağını söylüyor. Bugün Fukuşima'da tanık olduklarımız bu efsaneyi bir kez daha yalanlıyor. Nükleer enerji sadece elektrik üretiminde kullanılıyor. Nükleer sanayi çevreleri güvenlikten önce kârı düşünüyor. En gelişmiş teknolojinin ve en sıkı güvenlik standartlarının bile mutlak bir güvence sağlamayacağını bütün dünyanın, özellikle nükleer sanayi çevreleri ile hükümetlerin öğrenmiş olması gerekiyor. Nükleer enerjiden kaynaklanan riskler kaçınılmazdır, işin doğası gereğidir ve kalıcıdır. Ciddi kaza riski hiçbir zaman ortadan kaldırılamaz.

Sağduyulu insanlar şu saptamayı yapıyorlar: “Yıllardır nükleer tesisler yeraltı hatlarından ve radyoaktif atık havuzlarından yeraltı sularına radyoaktif atık sızdırıyor.” Nükleer tesisler suyu sadece kullanmıyor, aynı zamanda kirletiyor da. Üstelik sadece suyu değil, toprağı ve havayı da. Nükleer reaktörlerden kaynaklanan tehlikelerin yeterince üstesinden gelecek ve üretilen radyoaktif atıkları tasfiye edecek bir yöntem bulunmuş değil. Nükleer enerji tesisleri insanlığın şimdiye kadar yarattığı en tehlikeli aygıttır. 

Ayrıca, nükleer fizikçi Hannes Alfven'in vurguladığı gibi, “askeri atom ile sivil atom Siyamlı ikizlerdir”. Sivil bir nükleer enerji programının gerektirdiği nükleer teknolojilerin ve gereçlerin büyük bölümü, nükleer silah programı geliştirmek için de elzemdir.

Bir nükleer enerji uzmanının şu sorusunu tekrarlamak istiyoruz: “Nükleer reaktörlerin doğası gereği tehlikeli olduğunu insanlar anlayana kadar daha kaç uyarı gerekiyor?”

Sadece bugün için değil, gelecek için de doğru seçimi yapmamız gerekiyor. Fukuşima'dan sonra, küresel ısınma yerine nükleer bir kışın cevap olmadığını biliyoruz.

Nükleer enerjiyi mümkün olduğu kadar çabuk ve tümüyle bırakmalıyız. Mevcut reaktörlerin kapatılmasını ve yeni ticari nükleer reaktör yapılmamasını istiyoruz.

Gelecekteki enerji ihtiyacımızın çözümü, enerjide verimlilikten, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasından, fosil yakıtların şimdikinden daha verimli kullanılmasından geçiyor. Hükümetlerin çevre yönünden sağlıklı, her keseye uygun ve güvenilir nitelikteki yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapması gerekiyor. Nükleer enerjinin aksine, yenilenebilir enerji hem temiz hem güvenlidir. 

Nükleer enerjinin yayılmasına karşı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları için mücadeleyi sürdürmeliyiz.