• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ofer'lememiz eksikti! | Necati Doğru-Vatan

Her zaman daha iyi bir fikir bulunur. Daha parlak bir proje üretilebilir. Daha ileri bir düşünce ortaya çıkabilir. Ama daha iyisini yapacak biri zor bulunur. TÜPRAŞ da satıldı.

NECATİ DOĞRU
15.09.2005

Her zaman daha iyi bir fikir bulunur. Daha parlak bir proje üretilebilir. Daha ileri bir düşünce ortaya çıkabilir. Ama daha iyisini yapacak biri zor bulunur.

TÜPRAŞ da satıldı.
Kötü mü yönetildi bu şirket? Satıştan önce çok cömertçe; "yüzük taşıdır... Elmastır... Zebercettir..." diye övgüler göğe yükseldi. İyi yönetildiyse niçin satıldı? Satıldığına ve "devlet şirketi olarak kalması" sakıncalı görüldüğüne göre "kötü yönetildiği" peşinen kabul edildi. Çok kârlı, çok cirolu, çok vergi ödüyor, çok rafinerisi var ama yine de "kötü yönetildiği" noktasında bir hüküm oluşmuş.

Devlet TÜPRAŞ'sız kaldı.
Telekom'u da sattı.
Telekom'suz kaldı.
PETKİM'İ de sattı.
PETKİM'siz kaldı.
Hilton'u sattı.
Hilton'suz kaldı.
Mersin Limanı ile iskenderun Limanı'nı da sattı. Limansız kaldı. Diyanet İşleri'ni de satsa "imansız kaldı" diyeceğiz, onu satmıyor. Araç muayene istasyonlarını sattı. TEKEL'in Ankara'daki Flamingo yolunda dikilmiş ve somut bir "israf perişanlığı olarak" duran ikiz kulelerini de sattı.
İkiz kulesiz kaldı.


Yılın sorusu şimdi şudur: TÜPRAŞ'sız, Hilton'suz, ikiz kulesiz, PETKİM'siz, araç muayenesiz kalan ve önümüzdeki günlerde de Erdemir'i satıp, "Erdemir'sizleşecek" ve Tekel tuzlarını da satıp "tuzsuz kalacak" olan Ankara'daki devlet şimdi ne yapacak?

Hortumlama üretti.
Soygun üretti.
Dış açık üretti.
Dış borç üretti.
Enflasyon üretti.
Nepotizm üretti.
Kollama üretti.
VlP'cilik üretti.
ÇÜK'çülük (yani Çok Ünlü Kişi) üretti. Başbakanları, bakanları, müsteşarları, genel müdürleri "yüce divanlarda yargılanmaya" götüren yolsuzluklar da üretti. Ve bütün bunları şimdi elden çıkarıp özel sektöre devrettiği "devlet bankaları, devlet KiT'leri, devlet arsaları, devlet rantları" nı alet ederek üretti.
Şimdi TÜPRAŞ'sız...
Telekom'suz...
Hilton'suz...
İkiz kulesiz...
Tuzsuz kaldığına göre Ankara ne üretecek? Yüksek adalet, yüksek ahlâk, yüksek vicdan, yüksek eşitlik, yüksek bilimsellik üretmesi gerekir.


Bunun için de önünde "altın fırsat"
duruyor. TÜPRAŞ'ın yaklaşık yüzde 15 hissesi Sami Ofer adlı bir iş adamının yönettiği 6 yabancı fona bir günde, kapalı kapılar ardında, bakan "oluru ve onayı" alınarak 446 milyon dolara satılmıştı. Koç Holding, TÜPRAŞ'ın yüzde 51 hissesine 4 milyar 160 milyon dolar verince Sami Ofer'e 446 milyon dolara "ihalesiz-habersiz satılıveren hisseler" in değeri, l milyar 200 bin dolara fırladı. Bizim Ankara, iş adamı ve borsacı Ofer Bey'in servetine 6 ayda yaklaşık 800 milyon dolar aktarmış oldu.
Ofer'lememiz eksikti!


Ofer'lemeye yol veren bakanın şimdi Yüce Divan'a çıkartılması gerekir ki, TÜPRAŞ'sız kalan Ankara'nın "yüksek adalete, yüksek eşitliğe, yüksek vicdana yöneldiğini" halk da görmüş olsun.

YARIN: Ankara'da o lüks hayatı şimdi kim karşılayacak?

Kaynak: VATAN GAZETESİ