• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Öncü A.Ş. çalışanlara zulüm yapıyor

Kalite güvence müdürü de dahil 6 çalışanı daha işten çıkardı. Sendikamız Gebze Şubesi’nin örgütlenme faaliyetleri yürüttüğü, Öncü A.Ş. işyerinde 26 Haziran tarihinde sendikaya üye olmalarından sonra aynı gün, 6 çalışanın işine son verilmiştir.
21.07.2006

Sendikamız Gebze Şubesi’nin örgütlenme faaliyetleri yürüttüğü, Öncü A.Ş. işyerinde 26 Haziran tarihinde sendikaya üye olmalarından sonra aynı gün, 6 çalışanın işine son verilmiş ve 27 Haziran’da da işyeri sahibi Mehmet Emin Turan, tüm çalışanları toplayarak işçilere hitaben bir konuşma yapmıştır. İşveren yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle işçi çıkarmak zorunda kaldığını, bundan sonra işçi çıkarılmayacağını bildirmiş hatta Sendikamız Petrol-İş ile de konuşmaya hazır olduğunu bildirmiştir. Tüm bunlara rağmen işveren verdiği sözleri tutmak bir yana, 17 Temmuz 2006’da, işçilere baskı yapmadığı için Kalite Güvence Müdürü Yılmaz Sert ile birlikte 6 çalışanın daha işine son verdi. İşten atılan bu müdürün tek suçu çalışanların haklarına saygı göstermesidir. İşverenin maalesef çalışanlarla iyi diyalog içinde olanlara bile tahammülü yoktur.Sendika üyeliği insani bir haktır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23/4. maddesi, herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkını içerir. T.C. Anayasası’nın 51. maddesine göre sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Herhangi bir işyerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmamak şartına bağlı tutulamaz. Sendikalar Yasası’nın 22. maddesine göre sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. Aynı yasanın 25. maddesinde ise işçinin sendikada üye kalmaya veya ayrılmaya zorlanamayacağı hükmü vardır. Yani tüm bu hükümlerle çalışanların sendikaya üye olma veya olmama hakları güvence altına alınmıştır. Görüldüğü gibi insani bir hak olan sendikalı olma hakkına, yasal ve anayasal haklara karşı çıkan işvereni, bu haklara karşı koymaktan dolayı kınıyor, bu haklara saygı göstermeye davet ediyoruz. Artık baskıyı bıraktılar insanlara zulüm etmeye başladılar. Zulüm ile abat olunmayacağını onlar da görecekler. Zulümle abat olunsa idi İsrail abat olurdu. İsrail, 40 yıldır zulüm yapmaktadır. Bu vesileyle İsrail’in son zamanlardaki Orta Doğu’daki pervasızca ve vahşice saldırılarını da kınıyoruz. Biz Sendika olarak tüm çalışanlarımızın yanındayız. Yasal ve sendikal haklarımızı sonuna kadar savunacağız.Biz işvereni tekrar görüşmeye ve uzlaşmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki bu insanlar bizim. Çalışanların ve ailelerinin üzülmesini istemeyiz. Bu insanlara söz verildiği gibi, sendika ile işveren bir araya gelsin ve bu konularla ilgili konuşulsun. Bunun için bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bugüne kadar tüm çağrılarımıza cevap verilmediği gibi çalışanların ekmeği ile oynandı. Buna da ekonomik kriz gerekçe gösterildi. Bu nasıl ekonomik kriz gerekçesidir ki pazar günleri dahil devamlı çalışılmakta, mesai yapılmaktadır. Şimdi de fabrika üç vardiyaya döndürüldü ve üç vardiya çalıştırılıyor. Bu durumu çalışanların ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Yaşasın işçilerin birliği! Yaşasın sendikal mücadelemiz!
Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Süleyman Akyüz Başkan