• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jyrki Raina/ IndustriALL Genel Sekreteri

Örgütlenme ana hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor

Örgütlenerek ve büyüyerek sendikal güç kazanmak, IndustriALL Küresel Sendika'nın ilk ana hedefi. Ama aynı zamanda, geçim ücretini sağlamak, güvencesiz çalışmayı sınırlamak, işyerlerini daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek gibi öbür hedeflerimize ulaşmamıza da yardımcı oluyor.

20.10.2015

Şu sıralar IndustriALL 2016 yılıyla ilgili stratejik planlarını, faaliyetlerini ve bütçesini hazırlıyor. Karar organımızın Aralık ayında Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde yapacağı toplantıda nihai kararları alabilmesi için, sanayi sektörü başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine danışılıyor.

Hazırlanan planlara bakınca, yaptığımız her çalışmanın ana unsuru olarak örgütlenme fikrinin hayata geçişini görmek memnuniyet veriyor.

Örgütlenerek küresel sendikal güç kazanmak, --ihlallere karşı sendikal hakları savunmak, sektörümüzde çalışan bütün işçilere geçim ücreti sağlamak, güvencesiz çalışmayı yasalarla ve toplu sözleşmelerle sınırlamak, işyerlerini daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek gibi-- öbür hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir.

Örgütlenme yeni üyeler kazanmak, mevcutları korumak ve gerektiğinde harekete geçebilecek aktif üyelerin sayısını artırmak anlamına geliyor. Ücret ve toplu sözleşme taleplerini belirleyebilen sendikalar inşa etmek ve o sendikaların üyelerini hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek istiyoruz.

Bugün dünyadaki işgücünün sadece yüzde 7'si özgür ve bağımsız sendikalarda örgütlü. Hal böyleyken, IndustriALL'a 140 ülkeden 600 sendika üye. Azımsanmayacak bir sayı. Bölünmüşlük zayıf kalmamıza yol açıyor. Birliğin artması işçilerimizin daha yararınadır. Ve sendika liderleri gerçek liderlik gösterirse bu mümkündür. 

Bu nedenledir ki Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki sendika güçlendirme programlarımız, örgütlenmeye, birliğin inşasına ve üye sendikalarımız arasında ortak eyleme odaklanıyor. Özellikle güvencesiz işçilerin, kadınların ve gençlerin örgütlenmesine odaklanıyoruz.

2014'te IndustriALL’un programları sendikalarımızın 100.000 yeni üye örgütlemesine doğrudan katkıda bulundu. Ama daha da önemlisi, sendikalarda örgütlenme kültürünün pekişmesine yardımcı oldu. Bu ise sendikaların kendi programlarıyla yüz binlerce yeni üyeye katkıda bulundu.

Büyük çokuluslu şirketlerdeki küresel sendika ağlarımızdan bazıları, sendikasız işletmelerdeki örgütlenme kampanyalarına dayanışma ve destek verdi. Harita çıkarmak ve hedef belirlemek suretiyle örgütlenme gündeminde eylem daha somut hale gelecek.

IndustriALL büyük şirketlerle 46 küresel çerçeve sözleşme bağıtlayarak 10 milyondan fazla işçiye yüksek çalışma standartları sağladı. Şimdi ise üye örgütlerimizin şirketlerde ve onların tedarikçilerinde örgütlenmesine olanak yaratmak için, küresel çerçeve sözleşmeleri daha sistemli bir biçimde kullanmak istiyoruz.

60 milyon işçiyle en büyük sektörümüz olan, ama sendikalaşma oranının düşük olduğu tekstil ve giyim sektöründe, IndustriALL, markaların hazır giyim ürünlerini satın aldığı tedarikçilerin fabrikalarında çalışan işçilerin örgütlenme haklarının saygı görmesini sağlamak için markalarla birlikte çalışıyor. Markaların kurduğu ACT grubuyla yürütülen bu çalışma, önümüzdeki yıllarda üzerinde önemli durulan bir konu olacak. Burada ana hedef, işkolu düzeyinde toplu sözleşmelerle ve sendika özgürlüğünü kullanarak geçim ücretini sağlamaktır.

Örgütlenme, işçilerin sözcüsü olarak bizlerin meşruluğunun temelidir. Sesimizin gür ve net çıkmasını sağlamak hepimizin görevidir.

 

Çeviri: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi