• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sanofi-Zentiva Sendikaları Ağı kuruldu:

Örgütlenme Çalışmaları Güçlenecek

Sanofi Aventis Asya Pasifik Bölgesi Sendikalar Ağı, 9 Aralık Salı günü, Singapur'da, Singapur Sendikalar Konfederasyonu binasında toplandı.

12.12.2014

Toplantıya Sanofi firmasının merkezinin bulunduğu Fransa'nın yanı sıra Türkiye, Japonya, Singapur, Pakistan, Vietnam, Endonezya, Bangladeş ve Güney Kore'den Sanofi firmasında ve Sanofi'nin jenerik ilaç üreten firması Zentiva'da örgütlü olan sendika temsilcileri katıldı. Toplantıya Petrol-İş Sendikası'ndan Genel Sekreter Ali Ufuk Yaşar, Trakya Şube Başkanı Turgut Düşova ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Toplantıda IndustriALL Küresel Sendika tarafından yapılan ve dünyada ilaç sektörünün ve sektörde örgütlülüğün öneminin anlatıldığı bir sunum yapıldı. Ardından Fransa'dan katılan Sanofi İşletme Konseyleri yönetimi temsilcisi, şirketin Fransa'daki son dönem faaliyetlerini ve çalışma ilişkilerini sundu.

Daha sonra  sırası ile Japonya, Singapur, Pakistan, Türkiye, Vietnam, Endonezya, Bangladeş ve Güney Kore sendika temsilcileri, ülkelerinde faaliyet gösteren firmadaki çalışma ilişkilerini anlattılar. Öne çıkan konular; örgütlenme özgürlüğü, yeniden yapılanma adı altında yürütülen toplu işten çıkarmalar ve bunun sonucu iş yükünün artması ve buna karşı mücadele, taşeron çalışmaya karşı mücadele ve ücret ve sosyal hakların nasıl daha da geliştirileceği oldu.

İlaç Sektöründe Örgütlülük Çok Düşük

Toplantının üçüncü oturumunda Petrol-İş Sendikası adına bir sunum yapan Genel Sekreter Ali Ufuk Yaşar, Türkiye'de Petrol-İş'in örgütlü olduğu 12 ilaç işyerinin bulunduğunu, sektördeki diğer sendika Lastik-İş'in de 3 ilaç işyerinde örgütlü olduğunu, dolayısıyla Türkiye'deki toplan 68 işyerinden sadece 15'inin örgütlü olduğunun alını çizdi.

İlaç sektöründe Petrol-İş'in örgütlenme faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Ali Ufuk Yaşar, sendikaların bir taraftan örgütleneme faaliyetlerini  sürdürürken bir taraftan da kurulan bu küresel ağlarla mevcut örgütlülüğün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanofi ağının bu işlevi yerine getireceğini belirten Yaşar, bu ağın bölgedeki tüm Sanofi işyerlerinde örgütlü sendikalı sendikasız işçi temsilcilerinin de katılımı ile devam etmesi gerektiğini belirtti.

Toplantı sonunda Sanofi İlaç Ağı'nın koordinatörlüğüne Japonya Sanofi Sendikası Başkanı Atsushi Sawaguri seçildi. Sawaguri toplantının sonunda yaptığı konuşmada kurulan Ağın firma faaliyetlerini çok yakından takip edeceğini ve örgütsüz Sanofi işçilerini örgütlemeye ve mevcut örgütlü işyerlerindeki hakların ilerletilmesine birinci öncelik vereceğini belirtti.