• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Ortadoğu ve Kuzey Afrika Konferansı Yapıldı:

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da daha güçlü sendikalara doğru

IndustriALL Küresel Sendika Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Konferansı 24-25 Mart 2014 tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı. Toplantıya Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'dan sendikacılar ve uzmanlar katıldı.

Dış İlişkiler Servisi
27.03.2014

Toplantıda IndustriALL Küresel sendikayı temsilen Genel Sekreter Jyriki Raina, Genel Sekreter Yardımcıları Fernando Lopez, Kemal Özkan ve Monika Kemperle  ile birlikte küresel federasyonumuzun Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Sorumlusu Jim Catterson hazır bulundu.

Konferansta Almanya, Bahreyn, Fas, Filistin, Fransa, Irak, İspanya, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Norveç, Somali, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Yemen'den IndustriALL Küresel Sendika'nın örgütlü olduğu sektörlerde faaliyet yürüten 70'nin üzerinde sendika temsilcisi yer aldı.

Toplantıya sendikamızdan Genel Sekreterimiz Ali Ufuk Yaşar, Adıyaman Şube Başkanımız Ali Tirpan, Düzce Şube Başkanımız Ünal Akbulut ve Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Rıza Köse katıldı.

Konferansta küresel federasyonumuzun 2016 yılında yapacağı Kongresine kadar bölgedeki hedefleri ve temel stratejileri tartışıldı. Federasyonumuzun bölgede sermayeye karşı mücadelede stratejik önceliklerinin belirlenmesi masaya yatırıldı.

Standard Profil'deki örgütlenme kampanyası

Demokratik ve güçlü sendikal yapıların oluşturulmasından bölgedeki sendikal haklar, özgürlükler ve eşitliklere, sürdürülebilir bir ekonomi ve sanayi politikasından taşerona karşı mücadele ve sendikal örgütlülüğü artırmak için kampanya yürütmeye, demokrasiden küresel sendikal ağlar oluşturma ve küresel çerçeve sözleşmelere bir çok konu tartışıldı.

Sendikamız Genel Sekreteri Ali Ufuk Yaşar da konferansın ikinci günü yapılan "Sendikal Örgütlülüğün Artırılması, Düzensiz İstihdama Karşı Mücadele ve Aktif Kampanya Yürütüme" başlıklı panelde bir sunum yaptı. Sendikal haklardan önce bölgede insan hakları ve demokrasinin kurumsallaşması gerektiğini belirterek bölgede yaşanan acıların son bulmasının altını çizen Ali Ufuk Yaşar, daha sonra Tüpraş'ta düzensiz istihdama karşı verilen mücadeleyi ve Standard Profil'de yürütülen örgütlenme kampanyasını dinleyicilerle paylaştı.

Toplantı sonunda bölgedeki sendikaların güçlendirilmesi, sürekli bir uluslararası dayanışma sağlanması, bölgede güçlü sendikal ağların oluşturulması için mevcut olanakların daha da artırılması vurgulandı.