• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da sendikaların kadın gündemi

IndustriALL Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde bir dizi kadın ağı kurdu. Şimdiye kadar Fas, Tunus, Lübnan ve Mısır'da kurulan ağlarda, kadınların sendikalara daha fazla ve daha etkin katılımının önündeki engeller ve olanaklar ele alınıyor.

30.01.2015

Mısır'da kadınlar ulusal bir kadın ağı kurdular. Ülkedeki bağımsız sendikalara göre, kadınların daha fazla eğitilmesine ihtiyaç var ve işyerlerinde kadın yapıları kurulması yararlı olacaktır.

Lübnanlı kadınların gündeminde, kadın işçilerin sendikal çalışmaya katılımının düşük olması ve sendikalar konusunda bilgi ve bilinçlerinin yetersizliği yer alıyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için, kadın işçilerle iletişimi geliştirmeyi, sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yürütmeyi ve kadınların sendikal çalışmaya katılımını artırmak için ulusal bir kampanya başlatmayı düşünüyorlar.

Şimdi sıra Irak ve Kuveyt'teki kadınlarda. Irak'ta, IndustriALL, Basra Elektrik İşçileri Sendikası Başkanı ve IndustriALL Yönetim Kurulu üyesi Haşmeya Muhsin al-Sadavi'yi görevlendirdi. Haşmeya Muhsin başkan seçildiğinden beri, hükümetin, politikacıların ve işverenlerin sürekli taciz ve saldırısına uğruyor. Daha da kaygı verici olan, Basra'da silahlı milis gruplarının ciddi tehditlerine maruz kalması.

Haşmeya Muhsin al-Sadavi son parlamento seçimlerinde adaylığını koyunca, ciddi ölüm tehditleri aldı. Saldırıların onu yıldıramaması üzerine, ölüm tehditleri ailesine yöneltildi. Milletvekili seçilemeyen Haşmeya Muhsin seçim kampanyasını kazasız belasız tamamladı.

Haşmeya Muhsin al-Sadavi etkin bir sendika yöneticisi. Ortadoğu'da bir sendikanın başında bir kadın yöneticinin olması kutlanacak ve örnek alınacak önemli bir başarıdır.

IndustriALL Genel Sekreteri Jyrki Raina, Haşmeya Muhsin al-Sadavi için, “uluslararası sendikal hareket içindeki onca yıllık deneyimimde karşılaştığım en cesur kişilerden biri” diyor.

Sendikalar kadınlara yönelik şiddete ve her tür ayırımcılığa son vermek için çalışıyor, kadınların insan ve sendikal haklarının tam saygı görmesini talep ediyor. Bu mücadeleyi veren sendikalardan biri de İran Metal İşçileri ve Teknisyenleri Sendikası (UMMI). UMMI geçen yılın sonunda yayımladığı kadınlara yönelik bültende şu soruları soruyordu:

“Onurunu korumak için tecavüzcüsünü öldüren Reyhaneh Cabbari'nin idam edilmesi şiddet değil midir? Haklarını savunmak amacıyla protesto ettiği için Nasrin Sotudeh'in tutuklanması ve hapse atılması şiddet değil midir? İsfahan'da kadınlara asit atılarak saldırılması şiddet değil midir? Grevci Bafgh kömür madencilerinin eşlerinin kocalarının eylemini destekledikleri için güvenlik güçleri tarafından tehdit edilmesi şiddet değil midir? Sendika yöneticilerinin ve aktivistlerinin sabahın köründe eşlerinin ve çocuklarının gözleri önünde apar topar tutuklanması kadınlara yönelik şiddet değil midir? Irak'ta, Suriye'de ve Kobani'de paralı tetikçiler tarafından kadınların öldürülmesi ve tecavüze uğraması şiddet değil midir? Kadınların alınıp satılması ve seks ticareti kadınlara yönelik şiddetin dik âlâsı değil midir?”

MENA bölgesi 2015 yılında IndustriALL'un gündeminde öncelik taşıyacak. Kadınların örgütsel yapılarını desteklemeye devam edeceğiz.