• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Bildiriler Kitabının Dördüncüsü Yayımlandı:

"Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek!"

Petrol-İş Sendikası'nın 1997 ve 1999 yılları arasındaki döneme ilişkin basın bildirilerinin yer aldığı "Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek!" kitabı yayımlandı.

11.03.2015

Petrol-İş Sendikası'nın, 1997 ve 1999 yılları arasındaki döneme ilişkin basın bildirilerinin yer aldığı "Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek!" kitabı yayımlandı. Arşiv düzenleme çalışmalarının üçüncü yazılı ürünü olan “Siyasi İktidar Rüzgar Ekiyor!” kitabının ardından, devamı niteliğinde olan dördüncü arşiv yayını da hazırlanmış oldu.

Petrol-İş Sendikası, işçi sınıfı hareketine ve sendikal yaşamın tarihine katkı sunmak amacıyla 2008'de arşiv çalışması başlattı. Bu çalışmanın devamı olarak 1955-1983 yılları arasındaki dönemi kapsayan basın bildirilerin yer aldığı kitabın ardından, 1984-1989 yılları arasındaki dönemi kapsayan ikinci bir kitap, daha sonra ise 1990 ve 1996 yılları arasındaki dönemi kapsayan üçüncü bildiri kitabı yayınladı. En son çıkan "Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek!" bildiri kitabı ise dördüncü arşiv yayını oluyor.  

"Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek!" kitabında söz konusu döneme ilişkin basın bildirilerinin tamamı yer alırken, bu metinlerin orijinallerine sadık kalındı. İşçi sınıf ve sendikal hareketin hem ülke hem de dünya konjonktürüyle birlikte izlenilmesini kolaylaştırmak amacıyla konusal ayrıma gidilmeyen kitapta kronoloji esas alındı.