• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Pakistan'da başka felaketleri önlemenin çaresi: sendikalar

IndustriALL Küresel Sendika işyerlerinde başka faciaları önlemenin en etkin çaresinin örgütlenme özgürlüğü ve sendikalar olduğunu açıkladı.

21.09.2012

IndustriALL Küresel Sendika işyerlerinde başka faciaları önlemenin en etkin çaresinin örgütlenme özgürlüğü ve sendikalar olduğunu açıkladı. Pakistan'da Ali Enterprise fabrikasına dünyaca ünlü bir izleme/denetim firmasının yangından haftalar önce ruhsat vermesi, 300 işçinin acil çıkış kapıları kilitli binada kapana kısılarak ölmesini önleyemedi.

20 Eylül 2012 tarihli New York Times'ın haberine göre, sanayicilerin finanse ettiği Social Accountability International adlı fabrika izleme/denetim grubunun müfettişleri Pakistan'daki hazır giyim tesisini geçen ay iki kez denetlemişler. 

Pakistan'daki ruhsat verme sürecini inceleyen haberde, uluslarüstü giyim ve elektronik şirketleri tarafından kullanılan fabrika izleme sistemi sorgulanıyor. Bu şirketler özellikle gelişmekte olan ülkelerde düşük maliyetle faaliyet göseteren tedarikçi firmalarda izleme sistemlerinin kullanımını onaylıyor.

Karaçi'deki Ali Enterprise fabrikasına verilen SA8000 tipi ruhsatın (sertifika) öngördüğü birçok koşula (iş sağlığı ve güvenliği, asgari ücret ve çocuk işçi kullanılmaması) bu işletmede uyulmadığı anlaşıldı. Sendikasız işçiler kapalı kapıların ve demirparmaklıklı pencerelerin arasında sıkışıp kaldılar. Acil çıkış kapıları yoktu.

Yangın sonrası görüşülen işçiler, ruhsat verme süreci sırasında fabrika içinde olan biten konusunda gerçeği anlatmamaları için işverence tehdit edildiklerini söylediler. Örgütlenme özgürlüğü de dahil temel haklarını kullanamadılar. Oysa güvenli bir çalışma ortamının tek koşulu, işçilerin özgür iradeleriyle seçtikleri bir sendikanın onların sorunlarını açıkça dile getirebilmesiydi.

IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina, Pakistan Başbakanı'na gönderdiği bir mektupta şöyle dedi: “Her gün fabrikada olan işçiler sorunları iletmek için işverene ulaşmanın yolunu bulamıyorlarsa ve ulaştıklarında da bir korumadan yararlanamıyorlarsa, bu tür bir facianın şu ya da bu biçimde tekrar olması ihtimali her zaman büyüktür.”

Raina fabrikadaki (kayıtlı olsun ya da olmasın) bütün işçilere ve ailelerine tazminat ödenmesini ve soruşturmaya ve işçilere ödenecek tazminatın dağıtımına sendikaların gerektiği gibi katılmasını talep etti.

Raina mektubunda şunu da önerdi: “Sayın Başbakan, 140 ülkeden 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika, iş güvenliği ve çalışma koşullarını iyileştirme ve üretim yeri olarak ülkenizin zedelenen itibarını yeniden kazanmasına yardımcı olma konusunda  Pakistan hükümetiyle işbirliği yapmayı öneriyor.”

Kaynak: IndustriALL Küresel