• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETKİM, DİSK, CHP ve Sarıkamış.. | Mustafa Yalçıner-Gündem

22 Temmuz seçimlerine meydan okumalarla gidiliyor. Bir meydan okuyan AKP'dir. İşçi sınıfına meydan okumaktadır. Seçimlere 20 günden az kalmışken PETKİM'i satışa çıkarmıştır. Tam bir kap-kaçtır. Yarı fiyatına pazarlanması bir yana, PETKİM Türkiye'nin en büyük petro-kimya tesisidir.

MUSTAFA YALÇINER
07.07.2007

22 Temmuz seçimlerine meydan okumalarla gidiliyor. Bir meydan okuyan AKP'dir. İşçi sınıfına meydan okumaktadır. Seçimlere 20 günden az kalmışken PETKİM'i satışa çıkarmıştır. Tam bir kap-kaçtır. Yarı fiyatına pazarlanması bir yana, PETKİM Türkiye'nin en büyük petro-kimya tesisidir. Ortalıkta 1 YTL'ye indirilmesi vaadleri dolaştırılan mazot dahil, tüm petrol ürünlerini üretmektedir. Peşkeş çekildiğinde Türkiye petrol ürünleri açısından tam dışa bağlanacaktır. Ve PETKİM işçilerinin çoğu kapının önüne konacaktır. AKP işçilere meydan okumaktadır. Tıpkı 'ananı alda git' dediği köylüye meydan okuduğu gibi. Tıpkı 'sınır-ötesi operasyon' için düğmeye basmaya hazırlanırken Kürde meydan okuduğu gibi. Seçimlerde işçilere meydan okunmaktadır, ama bir işçi sendikası olan DİSK ne yapmaktadır? Perşembe günü, 'sol ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerine uymayan adayları olmasına, seçim bildirgelerindeki kimi eksiklikleri ve doğru bulmadığımız politikaları tespit etmemize karşın' eleştirileriyle birlikte, 'Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar gözetilerek' CHP'ye desteğini açıklamıştır. CHP'nin 'falsosu' sadece kapılarını açtığı Kesici, Okuyan, Kayalar gibi MHP-Ülkü Ocakları kökenli isimler midir? MHP'lilere kapıları ardına kadar açarken sola ve solculara, demokratlara, Alevi ve Kürtlere aday listelerini yasaklaması mıdır? Sadece, '78 Maraş'ının, '80 Çorum'unun, Sivas'ın, Malatya'nın çoğu Alevi kökenli demokrat insanlarının kanının sorumlusu MHP ile yakınlığı ve CHP-MHP koalisyonunun tezgahlanması mıdır? 2 Temmuz '93'ün Madımak ateşi karşısındaki sosyal demokrat sessizliği midir? DİSK bilmez mi ki, CHP'nin programında özelleştirmecilik yazar! Bilmez mi ki, bugüne kadar tek bir özelleştirmeye karşı çıkmamıştır? DİSK bilmez mi ki, CHP, IMF ve dayatmalarına hiçbir itirazda bulunmamaktadır. IMF asgari ücreti bile belirlerken, CHP'den ses çıkmamıştır. Şimdi seçim zamanı sallamalarıyla bugün-yarın PETKİM özelleştirilmesine iki laf etse ne anlamı olacaktır? İşçilere meydan okuyan tek başına AKP değildir; CHP ile el ele birlikte meydan okumaktadırlar. Ve işçi örgütü DİSK de CHP demektedir! Celladını seven idam mahkumu gibi... Kurtarmak için eklemektedir; 'bağımsız sol adayları da destekleyecektir.. Peki, hem CHP'yi hem bağımsızları desteklemek nasıl olacaktır? CHP her yerde bağımsız bin umut adaylarına saldırmaktadır. İkisini birden destekleme tutumu 'zevahiri kurtarma'nın ötesinde, samimi olabilir mi? Üstelik CHP sadece işçilere değil, bütün halka meydan okumaktadır. Tek bir talebini sahiplenmeden 'oy deposu' saydığı Alevilere, yüzlerine gülerek meydan okumaktadır. Kürtlere tam cepheden, silah göstererek, savaş diyerek meydan okumaktadır. Irak'a savaş açılmasının önde gelen savunucusu, MHP ile birlikte CHP'dir. Bununla, sadece Kürtlerin değil tüm Türkiye halkının başına çorap örmektedir. Halkın evlatlarını savaşa sürmenin sorumluluğu ve Türkiye'nin böyle bir savaşla Amerika'nın elinde oyuncak olmasının baş müsebbibi CHP olacaktır. Sözde 'ulusallık' ve 'bağımsızlık' diyen CHP! Hangi ulusal çıkar, girilecek Irak bataklığında, Irak'tan başlayarak İran ve ardından kim bilir nerede Amerikan askeri olmayı gerektirir? ABD'ye rağmen Irak'a 'sınır ötesi harekat'a inanacak tek kişi bulunamaz. Böyle bir harekat, ancak ABD ile uyum içinde mümkündür. Ama bunun anlamı Amerikan stratejik çıkarlarına bağlanmaktan başka şey olamaz. 'Ulusallık'mış! Sadece Kürt düşmanlığıdır; Kürde meydan okumadır. CHP savaş derken, Abdullah Gül Sarıkamış hatırlatması yapmaktadır. ABD, kendi askeri olunmadan Irak'a bir harekata 'yeşil ışık' yakmadığından, Gül 'frene basmakta'dır. Gül Amerikan işbirliğinde en ileri gidendir; ama Sarıkamış örneği de doğrudur. Alman yanlısı maceraperest Enver Paşa Allahüekber dağlarında 90 bin askeri kırdırmıştır. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' şiarı en çok da buradan çıkmıştır. Ama CHP Atatürkçüyüm derken onun politikalarının hiçbirini benimsememektedir. Sulh (barış) yerine harp (savaş) yanlısıdır. İşçi ve halk yanlısı tutum CHP'cilik olamaz, desteklenmesi gereken bağımsızlardır.

Kaynak: GÜNDEM GAZETESİ