• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petkim’de masada 20 milyar dolar vardı | Volkan Akı-Akşam

Petkim ihalesinde, 8 tane katılımcı vardı. Bu katılımcılar nereden baksanız en az 1.5 milyar dolarlık bir parayla ihale masasında oturuyorlardı. Kaba bir hesapla, masadaki para 20 milyar dolara yaklaşıyordu. Seçim öncesinde, siyasi olarak zor bir dönemden geçen Türkiye’de masadaki bu para önemli bir gösterge.

VOLKAN AKI
06.07.2007

Petkim ihalesinde, 8 tane katılımcı vardı. Bu katılımcılar nereden baksanız en az 1.5 milyar dolarlık bir parayla ihale masasında oturuyorlardı. Kaba bir hesapla, masadaki para 20 milyar dolara yaklaşıyordu. Seçim öncesinde, siyasi olarak zor bir dönemden geçen Türkiye’de masadaki bu para önemli bir gösterge. Ben inanıyorum ki o masadaki para yine Türkiye’deki başka projelere gidecek. Çünkü Turcas, Çalık, Zorlu gibi o ihaleye giren gruplar ve ortakları enerji, petrokimya gibi sektörlerde kalıcı hedeflere ve bölgede önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahipler. Likidite bolluğu ve fiyat Dünyadaki likidite bolluğu, “varlık” fiyatlarının ölçüsünü etkiliyor. Petkim’in fiyatındaki rekabet de bunu gösteriyor. İhalede 500 milyon dolarlık yatırım zorunluluğuyla Petkimin yüzde 51’i için, 2.5 milyar dolarlık bir fiyat oluşuyor. 2003 yılında Petkim’e 600 milyon dolarlık fiyat biçildiğini düşünürsek, değer artışını görmek mümkün. Ekonomik yapıdaki değişim, global likidite ve talep artışı Türkiye’nin ve Türkiye’deki şirketlerin değerini yükseltiyor. Dünyada yabancı sermaye Dünyadaki likitide bolluğu ve sonucunda yeni yatırımlara yönelen para inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Bu konuda size bazı rakamlar vereceğim. Dünyada, 2004 yılından itibaren “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları” hızla artıyor. 2004 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27’lik bir artış var. 2005 yılında ise yüzde 29 oranında artış gösteren dünya toplam yabancı sermaye yatırımları 2006 yılında da yüzde 34.3 oranında artarak 1.2 trilyon dolara ulaştı. Gelişmekte olan ülkeler Şimdi burada bir başka ayrıntıya daha değineceğim. Gelişmekte olan ülkelerin toplam doğrudan yabancı sermaye yatırımları içinden aldığı pay oransal olarak azalıyor. 2004’te yüzde 39 olan gelişmekte olan ülkelerin payı, 2005’te yüzde 36’ya, 2006’da ise yüzde 30’a geriliyor. Gelişmiş ülkelerin payını alan ise gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırım 2005 yılındaki 334 milyar dolar ile bu ülkeler için rekor seviyeye ulaşmış durumda. Kısacası, gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere hızlı bir sermaye transferi var. Dünya ekonomisinde, bu sürecin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği tahmin ediliyor. Eğer Türkiye, istikrarını korur, ekonomide “büyük” hatalar yapmazsa çekeceği sermaye miktarı daha da artacak.

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ