• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petkim'de TİS imzalandı

Yaklaşık beş aydır süren Petkim Toplu İş Sözleşmesi 06.05.2009 tarihinde yapılan toplantıda anlaşma ile sonuçlanarak imzalanmıştır.
07.05.2009

Anlaşma sonucuna göre;Md.3 - Süre : Sözleşme 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2010 tarihi arasında iki yıl süreyle yürürlükte kalacaktır.Md.15- Kadro : Eski sözleşme metni seklinde kalacaktır.Md.41- Ücret : Sözleşmenin 1.altı ayında tüm sendika üyesi işçilerin çıplak ücretlerine % 5 oranında zam yapılacaktır. Bu zammın üzerine;2006' da işe girenlere 200 TL.2007' de işe girenlere 200 TL.2008' de işe girenlere 200 TL daha seyyanen zam yapılacaktır.Sözleşmenin 2. altı ayında tüm sendika üyesi işçilere gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacaktır. Bunun üzerine;2006' da işe girenlere 75 TL2007' de işe girenlere 75 TL2009' da işe girenlere 75 TL2008' de işe girenlere 25 TL daha seyyanen zam yapılacaktır.Sözleşmenin 3. altı ayında tüm sendika üyesi işçilere gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacaktır. Bunun üzerine 2009 yılında sözleşmenin imza tarihinden önce işe girenlere 75 TL seyyanen zam yapılacaktır.Sözleşmenin 4. altı ayında tüm sendika üyesi işçilere gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacaktır.Bu madde düzenlenirken daha önce taslakta var olan talebe uygun olarak ücretler kademelendirilmeye çalışılmıştır.Md.43- İkramiye : Sözleşmenin 1. yılında 112 günlük ikramiye ödenecektir. Bu ikramiyeler, 10 Ocak 2009’da 30 günlük, 30 Ocak 2009’da 13 günlük, 4 Haziran 2009’da 13 günlük, 10 Temmuz 2009’da 30 günlük, 10 Ekim 2009’da 26 günlük ücret olarak ödenecektir.Sözleşmenin 2. yılında 120 günlük ikramiye verilecek. Bu ikramiyeler eşit taksitler halinde 10 Ocak, 10 Nisan, 10 Temmuz, 10 Ekim tarihlerinde ödenecektir.Md.69- Mazeret İzinleri : Yılda 10 gün verilen ücretli mazeret izni, bu sözleşme döneminde yılda 8 gün olarak uygulanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.Md.81- Sözleşmenin Ekleri : Eski sözleşme metni şeklinde kalacaktır.Değerli Arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi de göz önünde tutarak değerlendirdiğimizde, çok sıkıntılı bir süreci örgütlü mücadelemizle tamamlamış bulunuyoruz. Bu mücadelede üyelerimizden Genel Başkanımıza kadar bütün arkadaşlarımızın çok büyük katkıları olmuştur. Bu nedenle tüm üyelerimizi göstermiş oldukları örgütlü mücadeleden dolayı kutluyoruz.Bizler elbette ki çalışmak için, üretim yapmak için Petkim'deyiz. 400 çeşit gazın içinde gece-gündüz üretim yaparken, toplu sözleşme kurallarına dikkat ederek çalışacağız. İş yerimizde iş barışının sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi açısında bu önemli bir kuraldır. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da amacımız örgütlü üretim yapmak ve örgütlü mücadele ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmak olacaktır.Emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Petrol-İş Sendikası Aliağa ŞubeYönetim Kurulu Adına
Salih Mehmet AYDIN (Başkan)