• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrobras'ta küresel işçi ağı kuruluyor

Brezilya Petrol İşçileri Sendikası FUP 25 ila 27 Şubat 2014'te Petrobras'ta işçi ağı kurmak üzere bir toplantıya evsahipliği yaptı. Petrobras'la 2011'de küresel bir sözleşme imzalandı ve şimdi sözleşmenin uygulanması ağa bağlı.

Dış İlişkiler Servisi
11.03.2014

IndustriALL Direktörü Carol Bruce Rio de Janeiro'daki toplantıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“FUP ve IndustriALL on yıldır bir Petrobras işçi ağı kurmayı hayal ediyordu. Bugün hayalimiz gerçekleşti. Şirket sosyal sorumluluğunun sadece şirket genel merkezinde değil işyeri düzeyinde de hissedilmesini sağlamak için politikalar oluşturmak ve uygulamak gerekiyor.”

Toplantıya Brezilya, Arjantin, Peru, Curacao, Çin, Nijerya ve Kolombiya'dan 50 kadar işçi ve sendika temsilcisi katıldı.

Petrobras yönetimi şirket sosyal sorumluluğu ve insan kaynakları politikaları konusunda sunum yaptı. Toplumsal cinsiyet konusu üzerinde duruldu. Kadınlar Petrobras'taki işgücünün yüzde 15,8'ini oluşturuyor. Petrobras'ın başkanının kadın olmasının yerleşik yargıların kırılmasına ve zihniyetin değişmesine yardımcı olduğu gözlendi. Petrobras'ta kadınlara yaşam alanı açmak için mücadele veren bir kadın kolektifi var.

Toplantının gündemindeki konulardan biri taşeron ilişkileri ve güvencesiz çalışmaydı. Bazı delegeler deneyimlerini anlattılar. BASF ve Repsol gibi diğer ağlarla ilgili deneyimler aktarıldı. Brezilya'da sendikalara araştırmalar yapan ve destek veren bir kuruluş olan DIESSE bir sunum yaptı. Nijerya'dan iki katılımcı, Petrobras'ın Nijerya'dan yatırımlarını çekeceği düzmece gerekçesiyle son derece nitelikli kadroların işine son verdiğini vurguladı.  Carol Bruce ise “Güvencesiz çalışma yeni ağ için bir önceliktir. Petrobras'ta çalışma ilişkileri güvencesiz ve aşırı ölçüde kayıt dışı” dedi.

Sonuç olarak Petrobras ve IndustriALL'un yapması gereken, başka sözleşmelerde gözlenen bazı olumlu uygulamaları da dikkate alarak küresel sözleşmeyi yeniden müzakere etmek ve yenilemektir. Sendikalar sözleşmeden azami ölçüde yararlanmak ve özellikle ayırımcılık gibi konular üzerinde durmak istiyor. Ayrıca, her yıl bir toplantı ya da araştırma biçiminde bir etkinlik düzenlenmesini istiyorlar. Ağdaki bütün sendikalardan, bir veri tabanı oluşturmak üzere, Petrobras'la bağıtladıkları toplu sözleşmeleri göndermeleri istendi. FUP Uluslararası İlişkiler Sekreteri bu çalışmanın koordinasyonundan sorumlu olacak. Katılımcılar, Petrobras'ın faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde etkinliklerin koordinasyonu mümkün olursa, ağın gerçek bir farklılık yaratacağı kanısındaydılar. Sendikalar deneyim alışverişi yapabilecek, kaygılarını açıklayabilecek ve çözümler önerebilecek. Şirket tarafından resmen tanınınca ağın etkinliği artacak. Böylece Petrobras'ın gerçekten sorumlu davranması sağlanabilecek.

Sermayesinin yüzde 56'sı Brezilya devletine ait olan Petrobras 80.500 kişi istihdam ediyor ve 30 kadar ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket petrol arama ve üretiminde lider konumunda ve 16 rafinerinin yanı sıra, çok sayıda petrokimya, biyoyakıt, boru hattı tesisi, vb işletiyor.