• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Çerkezköy-Kapaklı lokali açıldı

Petrol-İş Sendikası'nın Çerkezköy-Kapaklı lokali özellikle örgütlenme çalışmalarına ve emeğin her türlü mücadelesine katkı koyacak. Eğitim ve kültürel faaliyetlerin merkezi olacak.

14.10.2010

Çerkezköy Petrol-İş Üyeleri Eğitim-Kültür ve Dayanışma Derneği Lokali, 13 Ekim'de, saat 17.00'de genel merkez yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz, bölge sendikalarının şube yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile bölgede örgütlü olduğumuz işyeri temsilci ve üyelerimizin katılımı ile Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın tarafından açıldı.

Çerkezköy-Kapaklı Beldesinde açılan lokal öncelikle üyelerimizin yararlanacağı, burada, birlikte boş zamanlarını değerlendireceği bir mekan olacak. Lokal, aynı zamanda Çerkezköy ve Kapaklı'da yaşayan, burada oturan, çalışan bütün emekçilere hizmet edecek.

Sendikamız da bu anlamda buradaki bu lokal ile hem Çerkezköy, hem de Kapaklı'daki demokrasi, insan hakları ve sendikal mücadelede yerini daha etkin bir şekilde alacak.

Lokal sadece emekçilerin buluştuğu, boş zamanlarını geçirdiği bir mekan olarak değil, aynı zamanda emekçilerin gelişimini sağlayacak bir mekan olarak da değerlendirilecek, çeşitli eğitim ve kültürel aktivitelerin yapılacağı bir merkez olacak. İstanbul 1 Nolu Şubemiz ve Trakya Şubemizin örgütlü olduğu işyerlerinde çalışan üyelerimizin yararlanacağı ve yöneticiliğine Nesim Aksakal'ın getirildiği lokalin açılışına Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Reşat Tüysüz ve Şube yöneticileri, Trakya Şube Başkanımız Turgut Düşova ve Şube yöneticileri, Ankara Şube Başkanımız Mustafa Özgen ve Şube Yöneticileri, Aliağa Şube Başkanımız İsmail Doğan ve Şube yöneticileri, Türk-İş Tekirdağ Bölge Temsilcisi ve Çerkezköy Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Murat Koçak ve şube yöneticileri, CHP Kapaklı İlçe yöneticileri, örgütlü olduğumuz Polimer, Bayer İlaç, Jotun Boya, Deva İlaç, Zentiva İlaç, TPAO işyeri temsilci ve bu işyerlerinde çalışan üyelerimiz katıldı. Türkiye Birleşik İşçi Partisi (TBİP) Genel Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan ve parti yöneticileri de açılışta yer aldılar. 

Açılışa örgütlü olduğumuz işyerlerinden Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. sahibi Mois Kohen ve Polimer Kauçuk ve Pazarlama San. A.Ş. Personel Müdürü Musa Kara da katıldı.

Lokalin açılış amacıyla ilgili olarak İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Reşat Tüysüz ve Trakya Şube Başkanımız Turgut Düşova'nın konuşmalarından sonra Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın da yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek şunları söyledi: Çerkezköy bir sanayi kentine doğru gidiyor “Çerkezköy isminden da anlaşılacağı gibi aslında 1800'lü yılların sonunda kurulan, çok köklü bir geçmişi olmayan bir yerleşim birimimiz. Bu yerleşim birimimiz uzun yıllar küçük bir yer olarak, daha sonra kasaba ve bucak olarak varlığını sürdürüyor. Ancak 1970'li yıllarda Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy kalkınmada öncelikli bölge olarak ilan ediliyor. Yani İstanbul'da sıkışan sanayiyi bu tarafa doğru kaydırma amacıyla ve İstanbul'un bir alternatifi olarak burası planlanıyor. 1975 yılında da burada organize sanayinin temelleri atılıyor. Şu anda Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Adana'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesidir. Çerkezköy bugün çok büyük bir şehir haline, bir sanayi kendine dönüşmüştür. Sanayiiden önce bir tarım kenti iken şu anda ağırlık sanayi olmuştur. Nüfusunun sadece yüzde 15'i tarımla uğraşmaktadır. Tabii Çerkezköy'de nüfusunun artmasıyla birlikte Kapalı da yine en az Çerkezköy kadar, Çerkezköy'den çok daha hızlı büyüyen ve gelişen bir yerdir. Ve bugün Kapaklı'nın nüfusu da Çerkezköy'e yakın bir nüfusa sahiptir."

40 bin işçi çalışıyor ama yüzde 90'ı örgütsüz

Burada, bu önemli sanayii kentinde yaklaşık 40 bin civarında işçinin çalıştığını, ağırlıklı olarak tekstil sektörünün ön planda olduğunu, metal, kimya, ilaç, boya, ağaç, kırtasiye gibi sektörlerin de son yıllarda önem kazandığını söyleyen Öztaşkın, tüm bunlara karşın burada çalışanların çok büyük bir bölümünün ne yazık ki örgütsüz, sendikasız olduklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu bölgede Türk-Metal Sendikasının üyeleri var, sendikamızın üyeleri var. Yine küçük çaplı birkaç sendikamızın üyeleri var. Ama örgütlülük oranı burada yüzde 10'lar civarında. Bu bölgede çalışanların yüzde 90'ı örgütsüzdür. İşte biz de son yıllarda Petrol-İş Sendikası olarak Çerkezköy'ü bir örgütlenme bölgesi, örgütlenmenin daha fazla yapılacağı, çaba sarf edileceği bir bölge olarak görüyoruz. Birkaç işyerimizin de buraya taşınmasıyla birlikte önce Polimer, sonra Deva'nin buraya taşınmasıyla birlikte Çerkezköy örgütümüz açısından da önemli bir yer oldu. Burada zaten Jotun Boya'da da örgütlüydük. Bu işyerleriyle birlikte sendikamız da bu bölgede 2000 üyeye, önemli bir güce ulaştı. Tabii ki sendika olarak biz üyelerimize, işyerlerinin koşullarının düzeltilmesi, yaşam koşullarının düzeltilmesi, iyi sözleşmeler yapma, iyi ücretler, sosyal haklar almanın yanında olanaklarımız ölçüsünde çeşitli imkanlar da sunmaya çalışıyoruz. Bu imkanlardan bir kısmını da açtığımız lokaller vasıtasıyla sunuyoruz. Şu anda sendikamızın Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 5 lokali faaliyet halindedir. Altıncısını da burada açıyoruz.”

Öztaşkın yaptığı konuşmada, lokalin öncelikle Petrol-İş üyelerinin yararlanacağı, burada boş zamanlarını değerlendireceği bir mekan olarak düşünüldüğünü ama bu lokalin sadece sendikanın üyelerine hitap etmeyeceğini, burada yaşayan, oturan, çalışan bütün emekçilere, emeğiyle geçinen insanlara hizmet edeceğini söyledi. Petrol-İş Sendikası'nın da bu anlamda buradaki lokaliyle hem Çerkezköy'de hem de Kapaklı'daki demokrasi mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde yerini daha etkin bir şekilde alacağını belirten Öztaşkın konuşmasını şöyle tamamladı:

Özellikle örgütlenme çalışmalarına katkı koyacak

“Bu lokal sadece insanların buluştuğu, boş zamanlarını geçirdiği bir mekan değil, aynı zamanda emekçilerin gelişimini sağlayacak bir yer olacak. Çeşitli eğitim ve kültürel aktivitelerin sağlanacağı bir mekan olarak da değerlendirilecek. Burası bir şube olmasa da, adı bir lokal, bir derneğin lokali olsa da en azından bir şube kadar etkin çalışacak bir mekana da dönüşecektir. Bu anlamda da hem İstanbul 1 Nolu Şubemiz, hem Trakya Şubemiz üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirecekler. Aynı zamanda burada görevlendirdiğimiz arkadaşımız da burayı sendikanın önemli bir merkezi, önemli bir adresi haline getirecektir. Bu lokal özellikle örgütlenme çalışmalarına katkı koyacak, buradaki emeğin her türlü mücadelesine, demokrasi mücadelesine katkı koyacak bir yer, bir mekan haline getirilecektir. Bu düşüncelerle bu lokalin, bu hizmet binasının başta burada çalışan üyelerimize, bütün Çerkezköy'ün ve Kapaklı'nın emekçilerine hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.”