• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

De Algemene Centrale ile işbirliğine doğru

Petrol-İş dayanışmayı geliştiriyor

Petrol-İş delegasyonu Brüksel'de, ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda'nın yanısıra, 3 Mayıs 2007 günü, sanayi ve hizmet sektöründeki işçilerin örgütü La Centrale Générale (Felemenkçe'deki adıyla De Algemene Centrale) temsilcileriyle de görüştü.

03.05.2007

Petrol-İş delegasyonu Brüksel'de, ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda'nın yanı sıra, 3 Mayıs 2007 günü, sanayi ve hizmet sektöründeki işçilerin örgütü La Centrale Générale (Felemenkçe'deki adıyla De Algemene Centrale) temsilcileriyle de görüştü.
 

Belçika sendikal örgütü, ülkedeki iki büyük sendikal merkezden biri olan, 1,2 milyon üyeli Belçika Genel İşçi Federasyonu'na (FGTB) bağlı. Sendikal örgüt kimya, ilaç ve petrol işçilerini de çatısı altında topluyor.
 

La Centrale Générale'i temsilen Federal Sekreter Herman Baele, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Seksiyonu'ndan Lieven Vanhoutte ve Yasmine Sanpo'nun katıldığı görüşmede, iki sendika arasında üç aşamalı bir işbirliği kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.
 

La Centrale Générale ile Petrol-İş önce bilgi alışverişine girecekler. Daha sonra eğitim alanında işbirliği yapacaklar ve deneyim alışverişinde bulunacaklar. Üçüncü aşamada ise her iki sendika örgütlü oldukları çokuluslu şirketlerle ilgili çalışma yapacaklar.