• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ DİRENEN CARGILL İŞÇİSİNİN YANINDA

Direnişlerinin 512. gününde direnen Cargill işçilerine Genel Merkez Yöneticilerimiz, Gebze Şube Yöneticilerimiz ve şubemizde örgütlü işyerlerinin temsilcileri dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

11.09.2019

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerika’nın gıda devi Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerinin direnişi 512. gününde de kararlılıkla devam ediyor. 490 gün mücadelelerini Bursa-Orhangazi’deki Cargill fabrikası önünde sürdüren işçiler, işe iade davalarında mahkemenin işçiler lehine karar almasına rağmen işverenin hukuki süreci temyize taşımasıyla mücadelelerini İstanbul-Ataşehir’deki Genel Merkez binasına taşıdılar.

23 gündür Ataşehir’de mücadelelerini sürdüren Cargill emekçilerine bugün, Genel Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Mali Sekreterimiz Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda ile birlikte Gebze Şube Yönetimi ve şubemizde örgütlü işyeri temsilcileri dayanışma ziyaretinde bulundular.

Direniş alanına ziyaret eden sendikamız yönetici ve temsilcilerini Cargill emekçileri, “Yaşasın Sınıf Dayanışması”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlarıyla karşıladılar.

Cargill emekçileri adına Suat Karlıkaya ziyaretçilere direnişin gidişatı ve hukuki süreç ile ilgili bilgilendirme yaptı. Genel Başkanımız Süleyman Akyüz de burada bir konuşma yaptı. Genel Başkan konuşmasında “Aynı şeyleri yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. 512 gün böyle bir eylemi devam etmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ancak biz Petrol-İş olarak, bu direnişin sonuna kadar yanında olacağımızı belirtmek isterim” dedi. Genel Başkan konuşmasının devamında, mevcut mevzuatın ve örgütlenme koşullarının önündeki bütün engellere karşı, bütün emek örgütleri ve siyasetçilerinin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

Süleyman Akyüz’ün konuşmasının ardından Cargill emekçileri ve sendikamız heyeti örgütlenmenin önündeki engeller, hukuki süreçlerin zorluğu ve ağırlaşan ekonomik koşullar altında işçi sınıfının durumu hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Sendikamızın ziyareti, “Yaşasın Sınıf Dayanışması” sloganlarıyla sona erdi.