• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş ile Filistin Sendikaları Arasındaki Dayanışma ve İşbirliği Sürüyor

Sendikamızın son olarak 26 Mart tarihinde Filistin'e yaptığı ziyaretin ardından Filistin Sendikaları ile dayanışma ve işbirliği süreci devam ediyor. Bugün (24 Eylül 2018), Filistin halkı ve sendikaları ile varolan ilişkileri daha da ilerletmek için Petrol-İş Genel Merkezinde “Barış, Demokrasi, Temel İnsan ve İşçi Hakları İçin Uluslararası Dayanışmayı Güçlendirme Semineri” yapıldı.

25.09.2018

Petrol-İş'in Filistin halkı ve sendikaları ile ortak çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda 26 Mart tarihinde Petrol-İş Heyetinin Filistin ziyareti ile başlatılan “Eğitim ve İşbirliği Anlaşması'nın” ikinci toplantısı bugün Petrol-İş Sendikası Genel Merkezinde yapıldı.

Seminere; IndustriALL Küresel Sendika adına Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ve yardımcıları, Filistin'den, Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Rasem Bayari, Petrokimya İşçileri Kamu Sendikası Genel Başkanı Mohamed Abu Adwan, Genel Elektrik ve Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Bassam Yaeesh başkanlığında toplamda 12 sendikacıdan oluşan heyetler katıldı. Konuk olarak davet edilen Filistin İstanbul Başkonsolosu AbdalKarim Al-Khatib ne yazık ki geçirdiği bir rahatsızlık dolayısıyla seminerde yer alamadı. UHİM (Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi) Başkanı Ayhan Küçük de seminerin açılış kısmına konuk olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar yaptı. Genel Başkan konuşmasına katılımcılara böylesi bir toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek ve siyonizmin işgali altından, direniş bölgelerinden gelen Filistin sendikalarından temsilcilere hoş geldiniz diyerek başladı. Petrol-İş'in  geleneksel olarak daima işçilerin, ezilenlerin, yoksulların, mazlum milletlerin yanında saf tuttuğunu belirten Yaşar, Petrol-İş ile Filistin Sendikaları arasındaki dayanışma ilişkilerinin 1970'lere dek uzandığını belirtti.

Konuşmasının devamında Ali Ufuk Yaşar, Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı baskı ve sindirme politikalarının Filistin halkını haklı davalarından vazgeçirmeye yetmeyeceğini,  emperyalist ABD'nin de Kudüs'ü  gayri meşru biçimde işgalci İsrail'in başkenti olarak tanımasının da Filistinlilerin ve Filistinlilerle dayanışma içinde olan herkesin direniş azmini daha da güçlendirdiğininin altını çizdi. Yaşar konuşmasını, Filistin sendikaları ile işbirliğimizin sadece sendikal anlamda bir işbirliği olmadığını belirtip, Filistin'de haklı davaları için mücadele verenleri selamlayarak sonlandırdı.

“Biz Filistiniz, Filistin de Biz”

Ali Ufuk Yaşar'ın konuşmasının ardından Industriall Küresel sendika adına Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan söz aldı. Özkan konuşmasına, Petrol-İş tarafından düzenlenen bu seminerin Filistin halkı ve işçi sınıfıyla dayanışma gösterme noktasında çok anlamlı olduğunu belirterek başladı. Filistin'e yaptıkları ziyarette Filistin halkının ve işçi sınıfının yaşam koşullarının İsrail tarafından adeta ablukaya alındığını belirten Özkan, göründüğünden çok daha zor şartlar altında insanların hayatlarına devam ettiklerini belirtti. Filistin'in işgalinin insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu belirten Özkan, özellikle Trump'ın ABD'nin Başkanı olması ile başlayan sürecin Filistin halkı için çok daha zorlu bir dönemece girildiğini gösterdi. Kemal Özkan konuşmasını, Filistin Genel İşçiler Federasyonu ve bağlı sendikalarla nasıl bir ilişki geliştirilebileceği, toplumsal yapının önemli bir ayağı olan sendikaların güçlü olması durumunda Filistin Devletinin de güçlü olacağı vurgusunu yaparak, “Biz Filistiniz, Filistin de Biz” şiarı ile her zaman Filistin halkının yanında olacağını belirterek sonlandırdı.

Filistinli sendikacılar tarafından yapılan açıklamalarda da Türkiye ile Filistin halklarının ortak geçmişinden bahsedilerek, Filistin halkının direnişinin ancak dayanışma büyütüleceğine vurgu yapıldı. Hiçbir işgalci ve emperyalist devletin Filistin halkı üzerinde söylecek sözünün olmadığı, Filistin için ancak Filistin halkının söz söyleme yetkisinin olduğunu belirten katılımcılar, toplu şekilde mücadele edildiği sürece başarıya ulaşılacağının altı çizildi.

Toplantı uzun görüşmeler ve fikir alışverişinin ardından ortak bir bildirinin kabul edilmesiyle son buldu. Filistin sendikaları ile Petrol-İş arasındaki işbirliği bundan sonra Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliği bünyesinde yürütülecektir.