• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş İle Özbekistan Kimya İşçileri Sendikası Arasında İşbirliği

Özbekistan Kimya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mavcude Halilova beraberinde bir heyet ile 22 Mayıs 2023 tarihinde Petrol-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti.

23.05.2023

Petrol-İş Genel Merkezinde iki sendika arasında yapılan görüşmelere Petrol-İş Sendikasından Genel Sekreter Salih Akduman, Genel Mali Sekreter Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Yapılan görüşmelerde Özbekistan Kimya İşçileri Sendikası heyeti, Özbekistan’da emek ve sendika hareketinin genel görünümünü sundu. Heyet, Özbekistan Kimya İşçileri Sendikasının örgütlü olduğu kimya, soda, gübre sanayii alanlarındaki fabrikalar ve buralarda çalışan örgütlü işçilerin çalışma koşullarına değindi.

Petrol-İş Sendikası adına yapılan sunumlarda ise Petrol-İş’in yapısı, sektörde örgütlü olduğu firmaların işçi hakları ve çalışma ilişkileri açısından genel görünümü hakkında bilgi paylaşıldı. Türkiye’deki emek hareketi ve sendikal hareketin genel durumu konularında sunumlar ve konuşmalar yapıldı.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ortak tarihsel ve kültürel ilişkilere de değinilen toplantıda iki sendika arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ana hedeflerden birisiydi. Bu çerçevede, iki ülkedeki çalışma ilişkileri, sendikal haklar ve işçi hakları alanındaki gelişmelere dair düzenli olarak karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımının yapılması alanlarında ortak çalışma yürütmeye karar verildi.

Toplantı sonunda Özbekistan Kimya İşçileri Sendikası ile Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası arasında “İşbirliği” anlaşması imzalandı.