• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ'İN KÜRESEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER KONULU YENİ DOSYASI

Dış İlişkiler Servisi
07.03.2014

Küresel çerçeve sözleşmeler dünya sendikal hareketinin 21. yüzyıla girerken geliştirdiği önemli bir stratejik araç. Dış İlişkiler Servisimiz birkaç yıl önce bu konuda bir ilk dosya hazırlamış ve yayımlamıştı.

Şimdi özellikle son on yıldaki gelişmeleri de içerecek şekilde yeni bir dosya yayımlıyoruz.