• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ’İN MÜCADELESİ 71. YILINDA...

"Sendikamız, kurulduğu günden bugüne üyelerinin kazanımlarını genişletmek ve emeğin haklarını savunmak adına verdiği mücadeleyi aynı coşku ile sürdürecektir." Merkez Yönetim Kurulumuz sendikamızın kuruluşunun 71. yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

06.09.2021

Petrol-İş Sendikası, 71 yıl önce İstanbul’da 25 akaryakıt işçisi tarafından “İstanbul Akaryakıt İşçileri Sendikası” adıyla kuruldu.

6 Eylül 1950 yılında akaryakıt işçilerinin gösterdiği iradenin, 11 Eylül günü İstanbul Valiliği’ne yapılan başvuru ile resmiyet kazanmasıyla önemli bir sendikal geleneğin oluşmasında ilk adım atılmış oldu.

71 yıl boyunca giderek güçlenen mücadelemiz ve köklü hale gelen sendikal geleneğimizle başta işkolumuzda olmak üzere işçilerin güvencesi ve umudunun adresi olduk.

O dönem büyük zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde yola çıkan Sendikamız, işkolunda onlarca sendikayı çatısı altına alarak sendikal birliği sağlamıştır. İstanbul’da kurulup tüm Türkiye’de örgütlenen büyük ve güçlü bir sendika durumuna gelmiştir.

Tarihimizle gurur duyarken, sendikal geçmişimizi yad etmekle yetinmek yerine mücadelemizi işçi ağabeylerimiz ve ablalarımız gibi aynı sağlam irade ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Onların bıraktığı onurlu mirasa sahip çıkıyoruz. Sınıf dayanışmasını geliştiriyor, emek mücadelesinin ön safında yer alarak işçilerin insanca yaşayabileceği bir ülke hedefiyle faaliyet gösteriyoruz.

Petrol-İş Sendikası, 71. yılında iki yeni şube açarak yoluna devam etmektedir. Manisa ve Çankırı Şubelerinin açılması ile şube sayımızı bu yıl Adana, Adıyaman, Aliağa, Ankara, Bandırma, Batman, Bursa, Çankırı, Düzce, Gebze, İstanbul 1, İstanbul 2, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Trakya Şube olmak üzere 18’e çıkardık.

Petrol-İş’i bugünlere taşıyanları sendikamızın 71. yılında saygıyla anıyor, hayatını yitirmiş olanlara rahmet diliyoruz. Sendikamız, kurulduğu günden bugüne üyelerinin kazanımlarını genişletmek ve emeğin haklarını savunmak adına verdiği mücadeleyi aynı coşku ile sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz