• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

28. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

PETROL-İŞ KAZANDI

Petrol-İş Sendikası 28. Olağan Genel Kurulu, 31 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da Genel Merkez Konferans Salonunda sendikamızın 69 yıllık onurlu ve köklü geçmişine yakışır biçimde ve demokratik işleyişine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

03.09.2019

Petrol-İş Sendikası 28. Olağan Genel Kurulu, 31 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da Genel Merkez Konferans Salonunda sendikamızın 69 yıllık onurlu ve köklü geçmişine yakışır biçimde ve demokratik işleyişine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Süleyman Akyüz, Genel Sekreterliğe Salih Akduman, Genel Mali Sekreterliğe Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliğine Niyazi Recepkethüda ve Genel Yönetim Sekreterliğine Ünal Akbulut, Merkez Denetim Kurulu üyeliklerine Ziya Selvi, Abdulkadir Eligür ve Adem Çokdan, Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Vahap Orhan, Asım Çavuşoğlu ve Erdem Üstünce seçilmiştir.

Genel Kurulumuzun gerçekleştirilmesine ve sonuçlanmasına katkıda bulunan; Genel Kurul Divan Başkanımız Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar’a ve Üsküdar İlçe Seçim Kurulu’na;

Katılımlarıyla Genel Kurulumuzu onurlandıran IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’a, Retunsee Genel Başkanı Goran Takiç’e, Retunsee Genel Sekreter Yardımcısı Mitja Fabian’a, KKTC Dev-İş Federasyonu Genel Başkanı Hasan Felek’e, Türk-İş’e ve DİSK’e bağlı sendikaların genel başkan, şube başkanı ve yöneticilerine, emek dostlarına ve basın mensuplarına;

Petrol-İş’in 36 bin aidatlı üyesinin iradesinin yansıdığı Genel Kurulumuzu oluşturan ve bu onurlu görevi bizlere layık gören değerli delegelerimize; toplantıya katılan sendikamızın değerli üye, temsilci, yöneticilerine ve Genel Kurulun gerçekleştirilmesini sağlayan Petrol-İş çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Sendikamızın 28. Olağan Genel Kurulu’nda, Petrol-İş’in sendikal hareketteki ve emek mücadelesindeki öncü rolünün devamı teyit edilirken, emeğe dönük saldırılar karşısında mücadele ve dayanışmanın yükseltilmesi konusunda kararlılık ortaya konmuştur. Birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenmiştir.

Genel Kurul’da ortaya çıkan irade doğrultusunda Petrol-İş, önümüzdeki dönemde emekçilerin haklarının genişletilmesi ve sorunlarının çözümü için verilecek her türlü mücadelenin içerisinde olacak, bu mücadeleye öncülük edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz