• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını küresel alanda da sonuna kadar savunacaktır!

Küresel şirketler işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını kullanmasına saygı duymaya mecburdur. Dünyanın farklı ülkelerinde işçilerin örgütlenmesine yönelik farklı tavırlar sergileyen bu şirketler çifte standartlı davranışa son vermelidir. İşçilerin sendikalaşma hakkına her ülkede saygı duymalı, toplu sözleşme hakkını tanımalıdır.

24.03.2022

Petrol-İş Sendikası dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Dünyada işçi hakları ve sendikal haklar konusunda yasal gelişmeleri de yakından takip eden Petrol-İş Sendikası, Yves Rocher/Flormar’daki haklı davasını Fransa’da 2017 yılında kabul edilen, şirketlerin tedarik zincirlerinde “Gerekli Özeni Gösterme Yükümlülüğü Yasası” çerçevesinde Fransa’ya taşıdı. Fransa’da 2017’de çıkan bu yasaya göre Fransa’da en az 5.000 işçi çalıştıran şirketler bütün dünyada insan hakları, işçi hakları ve çevre haklarına yönelik yaptığı ihlallerden dolayı, bu ihlallerden zarar görenler tarafından Fransa’da dava edilebilecekler.

Petrol-İş, 2018-2019 yıllarında Fransa merkezli Yves Rocher/Flormar şirketinde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili 23 Mart 2022 tarihinde 2017 yılında çıkan yasaya dayanarak Paris Ceza Mahkemesinde dava açtı.

Petrol-İş, Yves Rocher şirketinden “Gerekli Özeni Gösterme Yükümlülüğü Yasası” çerçevesinde şirkete yüklenen “İhtiyat Planını”-şirketin insan hakları, işçi hakları ve çevre ile ilgili düzenli aralıklarla yayınlamak durumunda olduğu plan- ” düzenli açıklamasını, bu yasa çerçevesinde 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yasanın gereklerini yerine getirmeyerek “İhtiyat Planı” açıklamadığını ve bunun da örgütlenme ve toplu sözleşme hakkına zarar verdiğini belirterek Yves Rocher’in 2017 yılında Fransa‘da kabul edilen yasa çerçevesinde hareket etmesini talep ediyor.