• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrol-İş Yönetimi IndustriALL Yönetimi ile Cenevre'de Görüştü

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ile Genel Sekreteri Ali Ufuk Yaşar 8 Mart 2013 günü Cenevre'de IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ile görüştü.

12.03.2013

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın ile Genel Sekreteri Ali Ufuk Yaşar 8 Mart 2013 günü Cenevre'de IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri Jyrki Raina ve Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ile görüştü.

Görüşmede IndustriALL Küresel Sendika'nın stratejik gündeminde yer alan konular ile sendikamız Petrol-İş'in bu konulardaki tutumu ve küresel örgütümüzle ilişkileri üzerinde duruldu.

Toplantıda, Genel Başkanımız Öztaşkın, sermayenin küresel düzeyde faaliyet göstermesi ile birlikte üretimin küresel düzeyde yapılması karşısında sendikal hareketin de küreselleşmesinin çok doğru ve stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak IndustriALL Küresel Sendika'nın güçlenmesi için Petrol-İş'in her türlü desteği vereceğini belirtti. Ayrıca,  IndustriALL'un örgütlenme konusunda Petrol-İş'e verdiği desteğe teşekkür etti.

Genel Sekreter Raina ise “Yeni örgüt yeni olanaklar demek. Doğrudan somut sonuç alıcı bir sendikacılık anlayışı izliyoruz” dedi.

Görüşme gündeminde şu konular yer alıyordu:

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz sendikamızın kadın çalışmalarını özetleyerek IndustriALL'un kadın toplantılarının Petrol-İş'e düzenli olarak bildirilmesini istediler.

Avrupa çokuluslularının genellikle Türkiye'de sendikal özgürlükler konusunda izlediği çifte standartlı politikalar üzerinde duruldu.

Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz küresel çerçeve sözleşmeler ve sendikal ağlar konusundaki Frankfurt Konferansı'nın kararlarını önemsediğimizi açıkladılar. Bunun üzerine Raina, “Güvencesiz istihdamı küresel sözleşmelerle sınırlamayı da amaçlıyoruz” dedi ve Volkswagen ile yapılan küresel sözleşmede güvencesiz istihdam için yüzde 5 tavan öngörüldüğünü vurguladı. Mustafa Öztaşkın, küresel çerçeve sözleşmelere, dünyanın neresinde faaliyet gösterirse göstersin, şirketlerin uymak ve uygulamak zorunda oldukları asgari ücret (dolar bazında) ve sosyal hakların da girmesi gerektiğini, çeşitli ülkelerin işçilerinin karşı karşıya getirilmesinin önüne böyle geçilebileceğini ifade etti.

IndustriALL'un küresel örgütlenme projesini ve havacılık tedarik zincirindeki stratejik ittifak kararını sendikamızın desteklediği belirtildi. IndustriALL'un ITF ile stratejik işbirliğinin küresel sermayeye ve onun tedarik zincirlerine karşı mücadelede hayati önem taşıdığı vurgulandı. Küresel şirketler bütün sanayi dallarında tam zamanında üretime yönelik tedarik zincirleriyle çalıştığı için taşımacılığın özel önem kazandığı dile getirildi.

IndustriALL'un Güvencesiz Çalışmaya SON kampanyasını sendikamızın desteklediği, Üçlü Tuzak adlı raporun Türkçe'ye çevrilip IndustriALL ve Petrol-İş web sitelerinde yayımlandığı vurgulandı. Öztaşkın kuralsızlığın bütün dünyada yaygınlaştığını, sözgelimi çalışma saatlerinin fiilen 12 saate çıktığını, 24 saat süreli üretimin olduğu yerlerde üçlü vardiya yerine, 12'şer saatlik ikili vardiya uygulandığını söyledi.

Heyetimiz, IndustriALL Küresel Sendika'nın web sitesindeki rapor, belge ve haberleri Türkçe'ye çevirerek web sitemizde yayımladığımızı, ayrıca, dergimizin her sayısında ayrı bir konuda bir dünya sendikal hareketi dosyası yer aldığını ve bu dosyayı web sitemize de giridiğimizi açıkladılar. Genel Başkanımız, “Petrol-İş'te günlük işlerimizi bile IndustriALL ile, yani sendikacılığın küresel boyutuyla ilişkilendiriyoruz” dedi.

Toplantıda, IndustriALL'un çalışma toplantılarına daha aktif olarak katılabilmemiz için Türkçe çeviri sorununun nasıl çözülebileceği konusu da görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun esnek dil politikasını gündemine almasının bu yönde atılmış olumlu bir adım olduğu vurgulandı. Anında çevirinin uluslararası çalışma toplantıları için çok önemli olduğu, eşzamanlı çevirinin olmadığı toplantılara katılımın göstermelik ve turistik amaçlı olduğu belirtildi. Türkçe eşzamanlı çevirinin mutlaka yapılması gerektiği, sorun maliyetse, Türkiye'den toplantılara katılan sendikalardan katkı istenebileceği ifade edildi.

IndustriALL Türkiye Ulusal Komitesi'nin kurulması ve çalışmaya başlamasının IndustriALL ile daha etkin ve daha koordine ilişkiler bakımından son derece önemli olduğu dile getirildi. Bunun için IndustriALL'un katalizörlüğünün daha sonuç alıcı olacağı vurgulandı.

Petrol-İş heyeti, 7 Mart günü, sendikal hakları ihlal edilen ABD'deki Nissan işçileriyle dayanışmak amacıyla, Nissan'ın Cenevre'de açtığı oto sergisinin bulunduğu binanın önünde düzenlenen Özgürlük Ağacı Dikme Eylemi'ne de katıldı.

Sendikamız bundan önce Mayıs 2007'de, o zamanki ICEM'in Genel Sekreteri Manfred Warda ile örgütün o zamanki genel merkezinin bulunduğu Brüksel'de görüşmüştü. Petrol-İş heyeti Genel Başkan Mustafa Öztaşkın ile Genel Sekreter Mustafa Çavdar'dan oluşuyordu. Bu görüşmeyi izleyen dönemde ICEM ile Petrol-İş'in ilişkileri ivme kazanmıştı.

IndustriALL Küresel Sendika'nın yöneticileri Jyrki Raina ve Kemal Özkan ile Cenevre'de yapılan bu görüşmenin de iki örgütün ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi