• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Petrotrin İşçileri'nin Toplu Sözleşme Mücadelesi

Dış İlişkiler Servisi
22.03.2013

13 Mart günü, Trinidad ve Tobago'nun Point-a-Pierre kentinde, devletin sahip olduğu petrol şirketi Petrotrin'de çalışan IndustriALL Küresel Sendika'ya bağlı Petrol İşçileri Sendikası'nın (OWTU) üyesi binlerce işçi işi durdurdu ve şirketin önünde gösteri yaptı. İşçiler şirketin bir yıl önce imzaladığı toplu sözleşmeye uymasını istiyorlar. 
Grevin ikinci gününde OWTU yönetimi de gösterilere katıldı. Sendika genel başkanı Ancel Roget, şirketin 800 boş kadroyu doldurmayı, geçici işçileri sürekli kadroya almayı, çalışma koşullarını güvenli hale getirmeyi ve 2009-2010 döneminden kalma işçi alacaklarını ödemeyi kabul ettiğini söyledi. Şirket bu vaatlerini henüz yerine getirmedi. 
Roget basının sadece ödenmemiş alacaklar üzerinde durmasına üzüldüğünü belirterek şöyle dedi: “Bu mücadele, önemli olmakla birlikte, sadece parayla ilgili değil; toplu sözleşmeyi uygulatmakla ilgili.”

İşçiler, Karayip ve Orta Amerika ülkelerine petrol tedarik eden Petrotrin'in imzaladığı sözleşmeyi uygulamadığını söylüyorlar. Sözleşme uyarınca şirketin elde edilen kârın belli bir yüzdesini işçilere ödemesi gerekiyor. Şirket ise geçen mali yılda hiç kâr etmediğini, bu nedenle işçilerle paylaşacak bir kâr olmadığını öne sürüyor.

İşçiler şirketin sendikayla bir yıl önce bağıtladığı toplu sözleşme hükümlerine ve diğer ikili anlaşmalara uymasını istiyor.

Bir hafta süren grevden ve sendikanın sonuçsuz kalan görüşme girişimlerinden sonra, Petrotrin'in avukatları mahkemeden işçileri işbaşı yapmaya zorlayan bir karar çıkarttılar.
Ancel Roget mahkeme kararının Petrotrin'deki krizi çözmeyeceğini söylüyor: “İşçiler şevklerini ve morallerini kaybetmiş bir halde işbaşı yapacaklar. Mahkeme kararı işyerindeki kötü yönetimi ve adam kayırmayı dikkate almıyor. İşçiler güvenli bir çalışma ortamı için mücadeleye devam edecekler.”

IndustriALL Küresel Sendika, OWTU'nun Petrotrin'de toplu sözleşmeyi uygulama ve insana yakışır çalışma koşulları sağlama talebiyle yürüttüğü mücadeleyi selamlıyor.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi