• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PO Özelleştirmesi Tekzibin Tekzibi | İlker Sarıer-Sabah

Bugünkü gazetelerde bir "düzeltme metni", bir de "haber" vardı. Haber bir "mahkeme kararı"ydı. Ama o mahkeme kararı, başka bir gazetede yayınlanan düzeltme metnini, "düzeltiyordu!"

İLKER SARIER
03.03.2004

Bugünkü gazetelerde bir "düzeltme metni", bir de "haber" vardı. Haber bir "mahkeme kararı"ydı. Ama o mahkeme kararı, başka bir gazetede yayınlanan düzeltme metnini, "düzeltiyordu!"
İsmiyle ifade edersek, Aydın Doğan'ın bir "düzeltme" metni, başka bir mahkeme kararıyla yeniden düzeltiyordu(!)

Önce SABAH'taki haber:
Petrol Ofisi'nin son yüzde 25.8 hissesinden doğan borcun vadeye yayılması kararı, "yasaya aykırılığı" sebebiyle durduruldu.
PO'nun son hisselerine karşılık olan 274 milyon doların ödenmesinin daha uzun bir vadeye yayılması kararında, mahkeme, "kamu yararı bulunmadığına" hükmetti. Şirket hisselerinin teminat olarak alınmasını ise yasaya aykırı buldu.
Mahkeme kararında:
Borcun daha ileriye ertelenmesi için hiçbir sebep gösterilmemiş, böylece kamu görevlileri kamu yararını gözetmemiş, yetkilerini sınırsız ve mutlakmış gibi kullanmışlardır, deniyor.
Ankara 10 İdare Mahkemesi, aynı zamanda, PO hisselerinin "teminat olarak" kabul edilmesinin yasaya aykırı olduğunu da söylüyor. "Zaten devletten alınan bir işletmenin parasının yine o işletme hisseleri ile ödenmesi" tuzağına dikkat çekiyor.
Gelelim "düzeltme" metnine!..
Akşam Gazetesi'nde dün yayınlanan tekzip metni, Aydın Doğan'ı vekili Av. Şehnaz Yüzer imzasını taşıyor. Yukarıdaki mankeme kararına konu teşkil eden yüzde 25.8'lik paydan doğan "borcun" ertelenmesiyle ilgili bir sürü laf sıraladıktan sonra şöyle bağlıyor:
"Bu erteleme anlaşmasında hiçbir hukuka aykırı işlem yoktur!"
Bu tekzip metinleri, konuşan gazetecileri susturmaya çalışıyor ama görüldüğü gibi hiçbir şeyi düzeltemiyor. Hatta mahkeme kararlarıyla çatışıyor.

Aydın Doğan'ın tekzip metni ile, Ankara 10. İdare Mahkemesi kararının taban tabana zıt oluşu ve aynı gün yayınlanması ne kadar hazin?
    

Kaynak: SABAH GAZETESİ