• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Polimer Kauçuk'ta TİS imzalandı

İstanbul 1 No’lu  Şubemiz kapsamında bulunan 1434 üyemizin çalıştığı Polimer Kauçuk San. ve Pazarlama A.Ş. İşyerinde 27 Eylül 2011 tarihinde  sözleşme imzalandı.

28.09.2011

İstanbul 1 No’lu  Şubemiz kapsamında bulunan 1434 üyemizin çalıştığı ve ortalama ücretin 936.-TL olduğu işyerinde 11 Mayıs 2011 tarihinde başlayan TİS görüşmeleri ücret zammı ve bazı idari maddeler üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Sendikamız 12 Ekim 2011 tarihinde grev uygulama kararı almıştır.

Grev uygulaması öncesinde yapılan toplantıda 27.09.2011 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.

1.1.2011-31.12.2012 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi ile birinci yıl için 225.-TL, ikinci yıl için  yıllık enflasyon oranına 2 puan refah payı ilavesi ile bulunacak oranda ücret zammı yapılması kararlaştırılmıştır. 

Yapılan anlaşma sonucunda, sosyal yardımlar birinci yıl için %8 ile %17 arasındaki oranlarda, ikinci yıl için ise ikinci yıl ücret zammı oranında artırılması kabul edilmiştir.