• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Kimber Meyer / IndustriALL Latin Amerika Bölge Ofisi'nde iletişim uzmanı

RAPOR IndustriALL'un Latin Amerika'daki gençlik projeleri

07.12.2015

Kadınların ve gençlerin işgücü piyasasına daha fazla katılımını sağlamak IndustriALL Küresel Sendika'nın öncelikli hedefidir. IndustriALL'un özellikle Latin Amerika'ya yönelik iki projesi var. Finlandiya sendikal dayanışma merkezi SASK'ın ve Friedrich Ebert Vakfı'nın (FES) finanse ettiği bu projeler, IndustriALL'a bağlı sendikaların genç üyelerine yönelik eğitim, bilgi ve deneyim alışverişi programları içeriyor.

IndustriALL'un ana hedeflerinden biri, sendikaları güçlendirmektir. Bu hedefe ulaşmak için, IndustriALL, üye sendikalarda genç işçilerin katılımını artırmaya ve bu gençlerin bağlı oldukları ulusal ve uluslararası örgütleri güçlendirmeye çalışıyor. IndustriALL’un Latin Amerika'daki gençlik projeleri, genç işçileri değerleri üzerinde düşünmeye, görüşlerini geliştirmeye ve kuşaklararası adaletin gelişmesini sağlamaya teşvik ediyor.
IndustriALL Latin Amerika ve Karayipler Ofisi'nin bölge sekreter yardımcısı ve IndustriALL'un gençlik projeleri koordinatörü Marino Vani, genç sendika kadrolarının eğitilmesinin bir bütün olarak sendikal harekete sağladığı yararı şöyle dile getiriyor:
"Projelere katılan genç işçiler, küreselleşmiş dünyayı anlıyorlar ve sendikalar ile işçilerin karşı karşıya olduğu büyük zorlukların farkına varıyorlar. Yeni fikirlere katkıda bulunuyorlar ve işçileri örgütleyip harekete geçirmenin yaratıcı yollarını bulup öneriyorlar. Deneyimli sendikal kadroların güçlü yönleri ile genç işçilerin coşkusunu kaynaştırmak suretiyle daha güçlü sendikalar yaratıyoruz.”
IndustriALL - FES gençlik projesi
Üç yıl süreli proje, hem ulusal hem uluslararası düzeyde gençleri güçlendirmeyi ve onların sendikal faaliyete katılımını artırmayı, yönetim kadrolarını güçlendirmeyi, bugünkü ve gelecekteki sendikal eylemleri ve örgütleri etkinleştirmeyi amaçlıyor. IG Metall'in, FES'in ve Brezilya ile Arjantin'den sendikaların finanse ettiği projeye Latin Amerika'daki yedi ülkeden 10 üye örgüt katılıyor.
IndustriALL’un ana hedefi, interaktif etkinlikler yoluyla deneyim alışverişine olanak yaratmak, genç katılımcıların görüşlerini dile getirmesini ve kendi sendikalarında kazandıkları deneyimleri paylaşmasını sağlamaktır. Ayrıca, küresel örgütümüz, bu deneyimleri genç insanların yapacakları çalışmalarda örnek almasını amaçlıyor.
Marino Vani şöyle diyor: “Amaç, hem yerel hem küresel düzeyde, genç insanların yeni bir düşünüş biçimi getirmesine ve işyerlerinde bir kimlik duygusuyla davranmasına olanak sağlamaktır.”
Katılımcılar yılda bir kez bir araya geliyor: 2015'te Brezilya'da, 2016'da Arjantin'de ve 2017'de Almanya'da. Toplantılarda sendikal yapılar, toplu pazarlık ve sözleşme, toplumsal cinsiyet, sendikal eğitim ve iletişim/yayın konularında eğitim veriliyor.
IndustriALL - SASK gençlik projesi
Genç işçilere yönelik sendikal proje, şu beş Latin Amerika ülkesinde IndustriALL'a bağlı sendikaların üyelerini kapsıyor: Brezilya, Kolombiya, Meksika, Nikaragua ve Uruguay. Amaç,  genç insanların sendikalara daha aktif katılımını sağlamak, gençlik ve toplumsal cinsiyet politikalarını güçlendirmektir.
Marino Vani bu konuda şöyle diyor: “Projeyle, sendikal yapıları değiştirmek suretiyle sendikaların genç kuşakların sözünü dikkate almasını sağlamak istiyoruz. Genç işçileri kucaklayacak yapıları olmayan IndustriALL üyesi örgütleri, gençlik politikaları geliştirmeye teşvik etmek istiyoruz.”
Proje, etkinliklerle, önerilerle, eğitim içeriğiyle ve katılımcı ülkelere yönelik malzemeleriyle, katkıda bulunan sendikaların oluşturduğu bölgesel bir strateji içeriyor.
Birbirinden öğrenmek
Almanya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'dan 34 genç işçi Ekim ayında Brezilya'nın São Paulo kentinde yedi gün boyunca bir araya geldi. Bu, IndustriALL FES gençlik projesinin ikinci dönemindeki ilk etkinlikti.
Genç işçiler fabrikaları, sendikaları, sendikaya ait bir TV kanalını ziyaret ettiler ve katıldıkları bir dizi atölye çalışmasında genç işçilerin sendikalarda örgütlenmesini ve sendikal çalışmalara katılımını tartıştılar.
Projeye katılan Peru Tekstil İşçileri Federasyonu'ndan (F.N.T.T.P.) Mercy Sigrid Castillo Huaman şu değerlendirmeyi yaptı:
“Katılmam, Latin Amerika'da birçok ülkedeki ve Almanya'daki durumu öğrenme fırsatı sağladı. Bütçem elvermediği için daha önce hiç yurtdışına çıkmadım. Ama proje bana bunu gerçekleştirme ve başka insanların nasıl yaşadığını görme fırsatı sağladı.
Başka ülkelerde durumun benim ülkem Peru'dakinden daha iyi olduğunu gördüm. Sözgelimi, Brezilya'ya gittiğimde, çok farklı olduğu için, bir şeyler beni çok etkiledi. Döndüğümde, ülkemdeki sendikal koşulları değiştirme çabasıyla bütün bunları tartışmaya karar verdim.”
Eğitim çalışmalarına katılan genç işçiler, işyerlerini ve sendikaları ziyaret ederek sendikal örgüt ve genç işçilerin rolü konusunda birçok şey öğrendiler. Ziyaret edilen yerler arasında Brezilya'da IndustriALL üyesi ulusal sendikal merkez CUT ile São Paulo'daki Kimya ve İlaç İşçileri Federasyonu (FEQUIMFAR) da vardı.
FEQUIMFAR'da, katılımcılar, sendikanın nasıl örgütlendiğini ve gençlik politikasının uygulanışını gördüler. Brezilyalı işçilerin karşı karşıya olduğu, işverenlerin istedikleri zaman işçileri işten atabilmesi ve bunun yol açtığı iş güvencesizliği gibi sorunları dinlediler. Sendikalar, ILO sözleşmelerinde yer alan hakların tümünü henüz kazanabilmiş değil.
Genç işçiler São Bernardo do Campo'daki Volkswagen fabrikasını ziyaret ettiler ve sendikanın eğitim ilkeleri ile politikalarını, işçilerin nasıl örgütlendiğini, sözleşme müzakerelerinin nasıl yürütüldüğünü ve sendikal örgütün işyerinden başlayarak, yerel sendikalara ve ulusal sendikal merkezlere kadar nasıl yapılandığını tartıştılar.
ABC Metal İşçileri Sendikası, São Bernardo do Campo'da, “İşçilerin Televizyonu” adlı bir TV istasyonunu finanse ediyor. 20 milyon izleyicisi olan TV kanalının yanı sıra bölgesel bir gazete ve günlük bir sendika gazetesi de var. Proje katılımcıları TV stüdyolarını ziyaret ettiler, işçilerin eğitim ve iletişim politikaları konusunda bilgi edindiler.
IndustriALL sendikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kuşaklararası adaleti teşvik ediyor. Bu nedenle bir tam gün toplumsal cinsiyet ve gençlik politikalarının tartışılmasına ayrıldı. Katılımcılar sendikal merkez Força Sindical'i (FS) ziyaret ederek bu örgütün gençlerin katılımını artırmak için attığı adımlar konusunda bilgi edindiler.
Força Sindical'in üye sendikalarda  gençlerin katılımı konusunda asgari yüzde 10 bir gençlik kotası var; toplumsal cinsiyet politikası ise kadınlar için asgari yüzde 30 katılım öngörüyor. 
Ne var ki öbür ülkelerde sendikaların böyle kotaları yok.
Mercy Sigrid Castillo Huaman bu konuda şöyle diyor: “Peru'da sendikaların yönetim görevlerinde çok genç işçi ya da kadın yok. Şu an tekstil federasyonunda beş kadın var ve aramızdan ikisi genç. Ülkede cinsiyetçilik yaygın. Bu nedenle, Brezilya'da kadınların anlattıkları bazı şeyler, verdikleri çetin mücadele ve elde ettikleri kazanımlar beni şaşırttı.
Bazı kazanımları nasıl elde ettiklerini sordum. Sözgelimi, beni etkileyen şeylerden biri, altı ay emzirme olanağına sahip olmalarıydı. Peru'da kadınlar bu olanağa üç ay sahip. Bunu insanlık dışı buluyorum. Bu nedenle ülkeme dönünce meslektaşlarıma bunu anlattım. Şimdi yasalarımızın iyileştirilmesi talebinde beni destekliyorlar. Ama genç olduğum için, yaşlı meslektaşlarımın deneyimlerinden yararlanmam gerektiğini biliyorum. İşe nereden başlayacağımı gösterebilirler.”
Fikirleri hayata geçirmek
Son üç yılda, Finlandiya sendikal dayanışma merkezi SASK'ın gençlik projesi çerçevesinde yürüttüğü ulusal seminerlere 750 genç işçi katıldı. 
Meksika Maden İşçileri Sendikası'ndan (SNTMMSRM) Mariela Sánchez Casas (27) SASK'ın projesine katılmaya neden karar verdiğini şöyle açıklıyor:
“Genç insanların hepsinin işçileri örgütlemeyi bilmediğini fark ettim. Bu ise gençlerin sendikalara katılma olanağının fiilen olmaması demektir. Bu nedenle, projeye katılmaya çağrıldığımda, bunu gelişmek ve diğer genç işçilerin sendikal yaşama katkısına yardımcı olmak bakımından bir fırsat olarak gördüm.
Yaşlı kuşaklarla birlikte çalışmak istiyoruz. Onları yavaş yavaş tanımak ve bize daha açık olmalarını sağlamak istiyoruz. Birlikte çalışmak iyidir, çünkü onların deneyimlerinden ve yıllar boyunca edindikleri birikimden öğreneceklerimiz var.
Onlar da bizden yeni şeyleri ve günümüzde olup biteni öğrenebilirler. Onlara interneti ve sosyal ağları kullanmakta yardımcı olabiliriz. Böylece daha kolay iletişim kurabilirler. Geçmişte sendika işleri sözlü olarak yürütülüyordu. Şimdi örgütlenmek daha kolay, çünkü elimizin altında daha çok araç var.”
Her iki projeden 70 küsur katılımcı, genç işçileri daha iyi örgütlemenin ve karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmenin yol ve yöntemlerini tartışmak için bir araya geldi. Aralarında öğrenci haraketinden, evsiz işçiler hareketinden ve Amerika Kıtası Sendikalar Konfederasyonu'nun gençlik seksiyonundan temsilcilerin de bulunduğu konuşmacıları dinlediler.
Marino Vani şöyle diyor: “Genç işçilerin örgütlenmesine yardımcı olma ve sendikalardaki genç insanların gelişmesine yönelik politikalar oluşturma konusunda büyük ilerleme kaydediyoruz. IndustriALL'un gençlere yönelik stratejisinin hayata geçirilmesine verdikleri destekten ötürü üye örgütlerimize teşekkür borçluyuz.”
Gençlik temsilcileri, IndustriALL'un eylem planına girmesi için, 2016'da Rio'da yapılacak IndustriALL kongresine götürmek üzere öneriler hazırladı. Genç insanların stratejilerin oluşturulmasına katılması ve müzakere masasına dahil edilmesi gerekiyor.
Meksika Maden İşçileri Sendikası'ndan Mariela Sanches Casas şöyle diyor: “IndustriALL ta başından beri bana yardımcı oldu. Çalışmalara katılma, başka ülkelerdeki işçilerle bağlantı kurma ve ILO toplantılarına katılma olanağı buldum. Ülkemdeki sendikacılık hakkında birçok şey öğrendim ve bu, yaşama bakışımı değiştirdi. Önceleri çalışmak ve çok para kazanmak isterdim. Şimdi ise mesleğimi ve bilgimi işçi sınıfına yardımcı olmak için kullanacağım.”