• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İki toplumun eşit adil temsiline katkı için...

Retunsee Prezidyumu Kıbrıs'ta toplandı

Retunsee Prezidyumu Kıbrıs'ın Lefkoşe Kenti'nde 6 Ekim 2012'de Kıbrıs İşçi Federasyonu( PEO) Genel Merkez binasında toplandı. Güneydoğu Avrupa'da sermayenin işçi haklarına yönelik saldırılarının masaya yatırıldığı toplantıda, ortak eylem planı görüşüldü.

10.10.2012

Retunsee Prezidyumu 6 Ekim 2012'de PEO Genel Merkez binasında yapıldı. Toplantıya Retunsee Başkan yardımcısı Goran Takic, Genel Sekreter Nikos Orfanos, Mali Sekreter Mustafa Öztaşkın katıldı. Dev-İş ve PEO sendikalarından Hasan Felek ve Athos Elefteriyu, Sırbistan Petrol Sendikasından Zoran Jovanovic, Slovenya Enerji Sendikasından Mitja Fabian, Yunanistan Petrol Sendikasından Vasilis Berkoviç ve Petrol-İş Sendikasından Rıza Köse toplantının diğer katılımcılarıydı.

Toplantıda bir önceki Prezidyumdan bugüne kadar yapılan faaliyetler değerlendirildi. Gelecekte yapılması planlanan çalışmalara yönelik çeşitli kararlar alındı.

Retunsee Prezidyumunun Kıbrıs'ta yapılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı açısından sembolik bir önem taşıdığının belirtildiği toplantıda Kıbrıs'ta yaşayan iki toplumun eşit ve adil bir şekilde temsil edildiği bir çözümün esas kabul edilmesinin altı çizildi. Çözüme sendikaların bu doğrultudaki ortak tutumunun önemli katkıda bulunacağı vurgulandı.

Sermaye saldırısına karşı ortak eylem

AB'nin enerji politikalarını oluşturan Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nun enerji alanında işçi temsilcilerini ve işveren temsilcilerini bir araya getirdiği sosyal forumların beşincisi bu yıl Eylül ayında Karadağ'da yapılmıştı. Toplantıya davet edilen kurumlar arasında Retunsee de vardı. Prezidyumda bölgedeki işçileri temsil eden Retunsee'nin sosyal foruma katılmasının önemi vurgulandı. Retunsee adına sosyal foruma katılan Genel Sekreter Nikos Orfanos ve Slovenya Enerji Sendikasından Mitja Fabian toplantının içeriği konusunda Prezidyumu bilgilendirdi.

Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesinde sermayenin işçi haklarına yönelik saldırısının yoğunlaştığının altı çizildi. Retunsee Prezidyum üyesi Slovenya Enerji İşçileri Sendikası başkanının işten atılmasının bunun bir göstergesi olduğu vurgulandı. Yunanistan başta olmak üzere Slovenya ve Sırbistan gibi Güneydoğu Avrupa ülkeleri emekçilerinin kapitalizmin yoğun saldırısı altında olduğu belirtildi. İşçi haklarını hedef tahtasına oturtan bu saldırılara karşı daha önce Retunsee üye örgütleri tarafından Yunanistan işçileri ile bölge düzeyinde dayanışma eylemi yapılmıştı. Toplantıda buna benzer eylemlerin ileriki süreçte de yapılması kararlaştırıldı.

Retunsee'nin bir önceki Prezidyum toplantısında bu yaz birleşme kongreleri yapan küresel federasyonların kongrelerinde Retunsee'nin tanınması ve yeni kurulan federasyonlarla işbirliği içerisinde bölgede çalışma yürütmesi kararlaştırılmıştı. Toplantıda Retunsee üyesi Petrol-İş sendikasının bu konuda verdiği önergenin yeni kurulan IndustriALL Avrupa Sendikasının kongresinde kabul edilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantı Retunsee üyeleri arasında eğitim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Retunsee web sitesinin daha aktif bir hale getirilmesi, ortak eğitim ve çalışma toplantılarının yapılması konularının görüşülmesi ile sona erdi.

Ada'da istihdam pekspektifleri

Retunsee Prezidyum üyeleri toplantıdan bir gün önce 5 Ekim'de de Kıbrıs İşçi Federasyonu PEO'nun evsahipliğinde düzenlenen “Kıbrıs hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesi ve istihdam perspektifleri” toplantısına katıldı.

Kıbrıs'ın güneyinde denizde bulunan petrolün çıkarılması ve dağıtımı konusunun masaya yatırıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan PEO Segdamelin Sendikası Genel Sekreteri Athos Elefteriyu petrolün bütün Kıbrıs halkının yararına kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Retunsee adına konuşan Genel Sekreter Nikos Orfanos ise petrolün çıkarımı ve dağıtımında çalışacak işçilerin haklarının korunmasının Kıbrıs sendikalarının önceliği olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Dışilişkiler Servisi