• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ÇUŞ'lara karşı ortak politika geliştirilecek

Retunsee Prezidyumu toplandı

Retunse Prezidyumu Sırbistan'ın Belgrad kentinde toplandı. Toplantıya Retunsee Başkanı Petre Tancau, Başkan yardımcıları Franc Dolar ve Goran Takiç, Genel Sekreter Nikos Orfanos, Mali Sekreter Mustafa Öztaşkın katıldı.

Dış İlişkiler Servisi
23.03.2012

Retunse Prezidyumu 16 Mart 2012 tarihinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde toplandı. Toplantıya Retunsee Başkanı Petre Tancau, Başkan yardımcıları Franc Dolar ve Goran Takiç, Genel Sekreter Nikos Orfanos, Mali Sekreter Mustafa Öztaşkın katıldı. Yine Sırbistan sendikalarından Branko Tomic, Zoran Jovanovic, Slovenya'dan Mitja Fabian ve Yunanistan'dan Vasilis Berkovic toplantının diğer katılımcılarıydı.

Prezidyum toplantısında 4. Genel Kurul'da alınan kararlar değerlendirildi. Gelecekteki faaliyetlere yönelik çeşitli kararlar alındı.

Genel Kurulda alınan 7 Mart Yunanistan işçileri ile dayanışma ve eylem gününe yönelik Retunsee üye sendikalarının kendi ülkelerinde yaptıkları eylemlerin önemi vurgulandı.

Toplantıda AB politikalarının işçi haklarına saldırı üzerine kurulduğu belirtilerek, Güneydoğu Avrupa bölgesi işçilerinin gerçek temsilcisinin Retunsee olduğu ve Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu'nun muhatabının Retunsee olması gerektiğini belirtildi. AB'nin bu saldırılarına ve Retunsee'nin Avrupa Enerji Topluluğu tarafından tanınması konusunda ilgili Brüksel'de eylem yapılması görüşüldü.

Bölgede ÇUŞ'lara karşı ortak politika geliştirilmesi gerekliliğinin altı çizildi. Üye sendikaların sorunları konusunda 7 Mart eyleminde olduğu gibi ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda üye sendikalar arasında bir federasyon kurulması seçeneği görüşüldü.

Retunsee'nin Avrupa Enerji ve Kimya İşçileri Federasyonu EMCEF, Avrupa Metal İşçileri Federasyonu EMF ve Avrupa Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu ETUC:TCL'nin 16 Mayıs 2012'de oluşturacakları Avrupa Sanayisi İşçileri Federasyonu tarafından tanınmasına yönelik ortak bir önerge hazırlanması kararlaştırıldı. Yine bu çerçevede Uluslararası Kimya Enerji ve Maden İşçileri Federasyonu ICEM, Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu IMF ve Uluslararası Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu ITGLWF'in 20 Haziran 2012'de kuracakları küresel sanayi federasyonu Industri ALL'un Retunsee'yi tanıması için de ortak bir önerge hazırlanmasına karar verildi.

Toplantıda Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ETUC, Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu EPSU ve Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu EMCEF'in Avrupa Enerji Topluluğu tarafından sosyal taraf olarak tanındığı vurgulandı. Bu sendikal merkezlerle iletişime geçilerek Retunsee'nin de Avrupa Enerji Topluluğu tarafından sosyal taraf olarak kabul edilmesi için çalışılması kararlaştırıldı.

Retunsee üye sendikaları arasında eğitim ve işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde web sitesinin daha aktif bir hale getirilmesi, ortak eğitim ve çalışma toplantılarının düzenlenmesi ve heyet alışverişi yapılması kararlaştırılan diğer konular arasındaydı.