• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Retunsee Rafineri Sekretaryası Toplantısı Yapıldı

Güneydoğu Avrupa Enerji Sendikaları Ağı Retunsee Prezidyumu ve Retunsee 2. Petrol Rafinerisi Sekretaryası 7-8 Kasım 2018 tarihlerinde Romnaya'nın Braşov kentinde toplandı. Toplantıya  petrol sektöründe faaliyet yürüten Retunsee üyesi sendikalardan temsilciler katıldı.

09.11.2018

Toplantıya Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya, Slovenya, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek petrol sendikalarından temsilciler katıldı. Petrol-İş'ten toplantıya Genel Başkan Ali Ufuk Yaşar, Denetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kahyaoğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse katıldı.

Retunsee Prezidyum toplantısında Retunsee'nin yaklaşan Kongresi ve tüzük değişiklikleri, örgütün her yıl bir ülke işçileri için düzenlediği “Dayanışma ve Eylem Günü” ve mali konular görüşüldü.

Prezidyum sonrasında Petrol Rafinerisi Sekreterliği ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda petrol sektöründe ve özellikle de Güneydoğu Avrupa bölgesinde bulunan rafinerilerde genel gelişmelerin yanında işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ile toplu sözleşme konuları üzerinde görüşüldü.

Her ülke temsilcisi işçi sağlığı ve iş güvenliği ve toplu sözleşmeler alanında karşılaştığı sorunları dile getirdi. Bu çerçevede bir sunum yapan Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar her iki alanda da sendikaların başarılı olmaları için örgütlenmeye önem vermeleri gerektiğini belirtti. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından “Örgütsüzlük öldürür” diyen Yaşar toplu sözleşme sistemleri karşılaştırıldığında her ülkenin şartlarının zor olduğunu, prosedürlerin de yaklaşık olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda kapanış bölümünde de bir konuşma yapan Yaşar, özellikle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından ülkelerde uygulanan sistemlerin farklılık gösterdiğini, bu uygulanan sistemlerin hangisinin iş cinayetlerini önlemekte daha başarılı olduğuna dair bir çalışma yapılmasını önerdi.

Toplantı önerinin kabul edilmesinin ardından yapılan değerlendirmeler sonrasında sona erdi.