• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sağlıkçılar 21 Aralık'ta grevde

Kanun Hükmünde Kararnamelerle sağlıkta dönüşümün hayata geçirilmesiyle emeğin, insan sağlığının gasp edildiği uygulamalara karşı bir araya gelen sağlık örgütleri, 21 Aralık grevine çağrıda bulundular.

19.12.2011

AKP’nin KHK’ler eliyle sağlığın ticarileştirilip emeğin taşeronlaştırılmasına, sağlık emekçilerine performansa dayalı çalışma koşullarının dayatılmasına ve insan sağlığını yok sayan bir dizi uygulamaya karşı sağlık örgütleri bir araya geldi. İnsan sağlığını ve emeğini sermayeye açan sağlıkta dönüşüme karşı yapılacak 21 Aralık grevine çağrıda bulunan sağlık örgütleri, siyasi partiler ve kurum temsilcileri Taksim’de yürüyüş gerçekleştirdiler. “21 Aralık’ta ülkenin en karanlığını aydınlatacağız” çağrısıyla yapılan yürüyüşte, o gün acil servisler dışında hizmetin verilmeyeceği hastanelere herkesin gelerek sağlıkçılarla dayanışması yönünde çağrı yapıldı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, SES İstanbul Şubeleri ve Dev-Sağlık İş’in bir araya geldiği eyleme, KESK, TMMOB temsilcileri ile TKP, ÖDP üyeleri de katılarak destek verdi. “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Eşit, ücretsiz, parasız sağlık”, “Tayyip sen yaşa 660 lirayla”, “AKP sağlığa zararlıdır” sloganları ve alkışlarla Tünel Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyen binlerce kişi, “Sağlık Bakanı, eğitimsiz bıraktığın asistan, hocasız bıraktığın öğrenci, sözleşmeli yaptığın hekim, parasıyla tedavi ettiğin için halk için, istifa et!” pankartı astılar.

devamı için: