• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Salih Gün; 'Sendikacılık bitmiştir'

15 Ağustos 2006 tarihli yerel gazetelerde, Kocaeli CHP Milletvekili Sayın Salih Gün’ün açıklamalarını hayretler içerisinde okudum. Bu açıklamayı, memur sendikalarının topu görüşmeler öncesi “sendikacılık bitmiştir“ açıklamasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.
15.08.2006

“Biten sendikacılık değil, sendikacılığa hiçbir katkı sunmayan Salih Gün’ün düşünceleridir”
15 Ağustos 2006 tarihli yerel gazetelerde, Kocaeli CHP Milletvekili Sayın Salih Gün’ün açıklamalarını hayretler içerisinde okudum. Bu açıklamayı, memur sendikalarının topu görüşmeler öncesi “sendikacılık bitmiştir“ açıklamasını büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Aslında cevap vermeye de gerek yok ama o zaman da şu söylenecek; “Bu kadar ağır eleştiriye karşı bile seslerini çıkarmıyorlar” denecekti, o yüzden cevap verme gereği duyduk.Önce şunu sormak lazım. Sayın Vekil, seçildikten sonra kaç sefer sendikaları gezdi, sorunlarını dinledi. Mecliste çıkan ve emek cephesini ilgilendiren yasalarla ilgili Meclis Genel Kurulunda ne gibi karşı duruşları oldu, ne alternatifler getirdi?Sendikacılığın bitmemesi için ne yaptı, ne katkı sundu? Bölgemizde hangi emek hareketi içinde oldu? Bölge milletvekili olması nedeniyle bölgedeki sendikalara haksızlık etmedi mi? Türkiye’de en iyi şekilde birlikteliğini koruyan ve birlikte güzel etkinliklere imzasını atan Gebze Sendikalar Birliğine haksızlık etmiyor mu? Bir gün olsun Sendikalar Birliğini, çalışmaları hakkında bilgi almak için hiç ziyaret etmeyi düşündünüz mü? Daha geçen hafta Bölge Milletvekilimiz Sayın İzzet Çetin Sendikalar Birliğini ziyaret etmiş, emek kesimi ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermiş ve sendikaların dertlerini, sorunlarını dinlemiş ve cevaplamaya çalışmıştır. Bu ziyaretten sonra Çetin bu açıklamayı yapsaydı biraz anlardık. Ancak böyle uzaktan bakarak, mevcut iktidarın milletvekilinin söyleyemediği bir şeyi Ana Muhalefet Partisi ve aynı zamanda bölge Milletvekilinin söylemesi gerçekten talihsiz olmuştur.Biz şunu söylemedik ve söylemiyoruz. Bu güne kadar iktidar olamayan ve büyüyemeyen partilerin bittiğini söylemiyoruz. Hepsi vardır ve var olmaya devam edecektir. Onun için bu partiler bitmemiştir, sendikacılık da bitmemiştir. Ancak işlevleri ve etkinlikleri azalmış olabilir.Bunu görmek istiyorsa sayın Vekilimiz bölgemizdeki bütün işkolundaki sendikaların büyüme içinde olduğunu görür. Bütün işverenlerin ve hükümetin yanlı tutumlarına rağmen sendikalar büyümelerini ve gelişmelerini sürdürüyor, sürdüreceklerdir. Eksiklerimiz yok değil, bunlar da konfederasyonlar ve federasyonlar düzeyinde olabilir. Bunu gören yöneticilerimiz o eksiklerini düzelteceklerdir.Onun için son olarak biz de sendika ve sendikacılık bitmedi ve bitmeyecektir diyoruz. Herhalde biten, bölgesini, emek kesimini ve sendikaları tanımayan Sayın Salih Gün’ün, bu güne kadar emeğe ve emekçiye hiçbir katkı sunmayan ve sunmayacak olan görüşleridir. Aslında biten budur.Tüm kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımla.Petrol-İş Sendikası
Gebze Şube Yönetim Kurulu adına Başkan Süleyman Akyüz