• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Emperyalist ve yayılmacı politikalara son verilmelidir...

SAVAŞA HAYIR!

Emperyalist politikaların bir uzantısı olarak bir süredir yapılan savaş kışkırtıcılığında amaca ulaşılmış, Rusya Ukrayna’ya müdahale etmiş ve sıcak çatışmalar başlamıştır.

25.02.2022

NATO’nun yıllardır doğuya doğru genişlemesi ve Rusya’nın komşusu Ukrayna’nın NATO’ya üyelik gündemi, bugün bölgenin bir barut fıçısına dönmesine yol açmıştır. Rusya’nın saldırısı ile sıcak çatışmaların başladığı Ukrayna’da kayıplar artmakta ve kuzey komşumuzda yeni bir yıkıma kapı aralanmaktadır.

Savaşlardan en fazla emekçi halklar zarar görmektedir. Büyük tekellerin ve emperyalist güçlerin çıkarları uğruna farklı coğrafyalarda tarih boyunca uygulanan işgal ve yıkım politikalarında bir başka senaryo bu kez Ukrayna’da sahnelenmektedir. Rusya’nın karşısında sadece Ukrayna değil, ABD ve diğer emperyalist güçler yer almakta, emperyalist rekabet ve yayılmacılık dünyayı büyük bir felaketin eşiğine sürüklemektedir.

Daha fazla kayıp yaşanmadan, çatışmalar bir an önce sonlandırılmalı, ateşkes ilan edilmeli, bölgede emperyalist ve yayılmacı politikalara son verilmelidir.

Dünyada daha fazla kan, gözyaşı ve acı istemiyoruz. “Savaşa hayır” diyerek “yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin önemini bir kez daha hatırlatıyor, emekçilerin barışın ve kardeşliğin tarafında olduğunu belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Süleyman Akyüz