• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'Sendika çalışanların meşru bir hakkıdır'

Düzce'de başlatılan örgütlenme kampanyası kapsamında Petrol-İş standı da açıldı.

08.06.2009

Sendikamızın örgütlenme kampanyası kapsamında pilot bölge olarak seçtiği Düzce'de başlattığı çalışmalar, 8 Haziran'da Düzce Avni Akyol Parkı'nda açılan Petrol-İş standıyla sürüyor. Önce “Sendikalı ol” temasıyla hazırlanan bilboard afişleri 24 Mayıs'tan itibaren kentin merkezi noktalarına ve duraklara yerleştirildi. Bunu yerel gazete ve radyolarda yayınlanan ilanlar, televizyonlardaki spot tanıtım filmleri izledi. 8 Haziran'da ise, Düzce'deki sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin, işçi ve emekçilerin, Düzce halkının, Düzce'de örgütlü olduğumuz Süperlas ve Bayer Tüp işçilerinin ve Düzce yerel medyasının katılımıyla Avni Akyol Parkı'nda Petrol-İş standı açıldı. Standın açılışına Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen, Genel Yönetim Sekreterimiz Mehmet Güray katıldılar.

Sendikamızın Düzce Örgütlenme Bürosu Sorumlusu Ünal Akbulut, Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın'ı, standın açılışı nedeniyle konuşmasını yapmak üzere davet ederken şunları söyledi:

“Ne mutlu bize, ne mutlu Petrol-İş Sendikası'na ki bugünden yarına, bu şehri, bu ülkeyi ve insanlarımızı, dünyayı yalnızca kar amacıyla yönetmek isteyenlere karşı mücadele etmeye, Anayasal haklarını kullanmaya, mutlu olmaya, güvende olmaya, birlik olmaya çağırıyoruz. Bu çağrının arkasında sizler varsınız. Bu çağrının arkasında halk var, bu çağrının arkasında 60 yıllık mücadele geleneğiyle Petrol-İş var, Petrol-İş'in halkın vicdanındaki yeri var, verilmiş mücadeleleri var. Ve aramızda o Petrol-İş' in Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın var.”

Öztaşkın, “Düzce'deki çok değerli sendikacı arkadaşlarım, partilerin değerli il başkanları, yöneticileri, yine kamu emekçileri sendikalarından arkadaşlarım, öğretmen, memur arkadaşlarım, basının değerli temsilcileri, Düzce'deki örgütlü olan iki işyerindeki Süperlas ve Bayer Tüp'te çalışan arkadaşlarım...Yine buradaki mücadeleye destek vermek için İstanbul'dan gelen temsilci, yönetici arkadaşlarım.... Hepinizi merkez yönetim kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlarım, Değerli Düzce halkı, bugün burada çok önemli bir standın açılışını yapıyoruz. Günler öncesinden yine Düzce'de bir sendika olarak ilk defa sistemli, programlı, bütün görsel ve diğer araçların kullanıldığı bir örgütlenme kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanyanın bir diğer adımı olan standı da açarak Düzcelilerin hizmetine sunuyoruz.”

Düzce'yi pilot bölge seçtik

Örgütlenme kampanyasında Petrol-İş Sendikası'nın Düzce'yi pilot bölge seçtiğini belirten Öztaşkın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz burada kendi işkolumuzdaki işyerlerinde örgütlenmek istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi Düzce son yıllarda teşvik de alarak sanayisinde bir atılım gerçekleştirdi. Ve giderek Düzce'de sanayii gelişiyor. Bir ilde sanayinin olması ve giderek gelişmesi tabii ki o ilin gelir seviyesinin artması, yaşam düzeyinin yükselmesi bakımından çok önemlidir. Çünkü günümüzde kentler ancak sanayi ile gelişir, ancak sanayi ile modern bir kent haline dönüşebilir. Sanayinin gelişimi ile birlikte örgütlülüğün de aynı ölçüde, paralel olarak gelişmesi gerekir. Eğer sanayi burada tek başına gelişmeye devam ederse ama bu işyerlerinde örgütlülük olmaz ise sanayiden Düzce ilinin ve Düzce halkının aldığı pay her geçen gün azalacaktır. Aslında sanayinin gelişiminden dolayı Düzce hakettiği payı alamayacaktır. Düzce'nin sanayiden hak ettiği payı alabilmesi için işyerlerinin örgütlü olması gerekir. İşyerlerinde çalışma koşullarının iyileşmesi gerekir. İşyerlerinde çalışanların, işçilerin gelir seviyesinin artması gerekir. Ve yaşam standartlarının yükselmesi gerekir. Ve yükselen bu standartlar sonucunda işçiler işyerlerinde kazandıklarını gelip Düzce'nin çarşısında, pazarında harcayacaklardır. Böylelikle işçilerin kazancı Düzce esnafının da gelirine dönüşecektir.”

Fabrikalar örgütlüyse o bölge gelişir

Sanayi kurulan yörelerde ancak o fabrikalarda bir örgütlülük varsa o bölgenin gelişebildiğini aksi halde gelişmenin mümkün olamayacağını söyleyen Öztaşkın, sanayisi yeni kurulmuş, fabrikalarda örgütlü gücün mevcut olmasıyla hızla gelişmiş bölgelere örnek olarak da Aliağa, Erdemir, Seydişehir, İskenderun gibi yöreleri verdi.

Öztaşkın, “Bu bölgelerde olduğu gibi sanayinin gelişimi oralardaki işçilerin örgütlenmesi, o yörenin birden bire bir köykent, modern bir kent haline dönüşmesini getirmektedir. Dolayısıyla sanayi ve örgütlülük birbirine paralel olursa o kentin gelişimi kurulan sanayinin o ilçeye, yöreye olan katkıları büyük olacaktır. Ama görüyoruz ki Düzce'de sanayinin gelişmesiyle birlikte örgütlülük aynı oranda, aynı paralelde yürümüyor. Çok zayıf, çok cılız örgütlülükler şeklinde, çok az işyerinde örgütlenmeler şeklinde sürüyor” dedi.

Sendika meşru bir kuruluştur

Düzce'deki bu örgütlenme kampanyasıyla, öncelikle sendikanın meşru bir kuruluş olduğunu, Anayasaya göre kurulmuş bir kurum olduğunu, sendikanın hayatı değiştirebilecek, çalışanların yaşamını değiştirebilecek, o kentte oturanların, vatandaşların tümüyle yaşamlarını değiştirecek bir örgüt olduğunu, bir meşru örgüt olduğunu göstermek istediklerini belirten Öztaşkın şöyle devam etti:

“Sendikal hakkın bütün işçilerin, sadece fabrikalarda değil, bütün çalışanların kullanabilecekleri meşru bir hak olduğunu göstermek istiyoruz. Ve buradaki örgütlenmelerimizi de meşru bir zeminde yapmak istiyoruz. Fabrikalarda örgütlenmeye başlamadan önce, üye kaydına başlamadan önce kendimizi, Petrol-İş Sendikası'nı Düzce'ye tanıtmak istiyoruz. Örgütlülüğün iyi bir şey olduğunu Düzce halkına tanıtmak istiyoruz. Ve böylelikle örgütlenmede en önemli unsurlardan biri olan kamuoyu desteğini almak istiyoruz. İşte bu amaçla burada bir örgütlenme kampanyası yürütüyoruz.”

Bu kampanyanın bir sendika tarafından bu kadar geniş, bu kadar kapsamlı, bütün olanakların, araçların, gereçlerin kullanıldığı, modern iletişim ve propaganda olanaklarından yararlanıldığı bir kampanya olarak yürütüldüğünü ifade eden Öztaşkın, bu kampanyanın önümüzdeki günlerde Türkiye'nin başka şehirlerinde de başlatılacağını bildirdi. Öztaşkın sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Petrol-İş Sendikası olarak önümüzdeki günlerde bu kampanyayı Türkiye'nin başka şehirlerine, eğer gücümüz yeterse bütününe yaymak istiyoruz. Böylelikle sendikalara olan algının değiştirilmesini, bakış açılarının değiştirilmesini, toplumda genel anlamda bir örgütlenme bilincinin yaratılmasını, sendikalara ve işçilere sahiplenme duygusunun yaratılmasını istiyoruz. İşte bunun için bu kampanyayı Düzce'de başlattık ve önümüzdeki günlerde de bu kampanya devam edecektir. Bu kampanyanın sadece bize değil, Petrol-İş Sendikası'na değil, burada örgütlenme olanağı olan bütün işçilere, kamu emekçilerine, diğer örgütsüz kesimlere örnek olacağı düşüncesiyle hepinize saygılar sunuyorum. Kampanyamızın örgütümüze ve Düzce'ye başarılar getirmesini diliyorum. “

Standın açılışından sonra da sendikamız merkez yöneticileri Düzce Konsopa Otel'de sendikaların, kamu kuruluşlarının, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, yöneticileri ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Türk-İş İl Temsilcisi Ali Gürel, Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç'ın da yer aldığı akşam yemeğinde Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın yaptığı konuşmada örgütlenme kampanyasıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi. Öztaşkın,”Bu kampanya ile birlikte biz Petrol-İş olarak, Düzce'de en fazla işçi çalıştıran Standart Profil'de örgütlenmeyi de hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşma konusunda sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının, siyasi partilerin ve yerel medyanın desteğini de yanımızda görmek istiyoruz. Düzce'deki sanayi kuruluşlarında örgütlenme başarılı olursa, işçilerin, çalışanların ücretleri, yaşam standartları yükselirse Düzce'nin kalkınması da daha hızlı olacaktır” dedi.